Yn ôl i’r Blackboard


Sesiynau Cymorth a Datblygu ar Blackboard i Staff Prifysgol Abertawe

Yn ôl i’r Blackboard

Newydd! Drwy gydol mis Medi, rydym yn falch o gynnig amrywiaeth o gyfleoedd DPP i staff, sydd wedi’u hanelu’n benodol at gefnogi a datblygu defnydd staff o Blackboard. Bydd yna nifer o sesiynau ar Gampws Singleton a Champws y Bae, rhwng 10fed Medi a 28ain Medi, ar ddyddiau Llun, dyddiau Mercher a dyddiau Gwener dethol. Dewiswch o:

  • “Awgrymiadau Gorau Blackboard” – i helpu i wella llywio, estheteg, hygyrchedd a gwella profiad y defnyddiwr
  • Sesiynau galw heibio – i’ch galluogi i gyfarfod â staff SALT TEL ar sail un i un, datrysiadau cyflym, siarad am syniadau, ychydig o gymorth
  • Sesiynau “Taith Gerdded” y Bwrdd Du (NEWYDD) – yn cynnwys teithiau stopio chwiban o amgylch rhai enghreifftiau da o fodiwlau cyfredol, a ddarperir gan staff academaidd o Brifysgol Abertawe

Er mwyn ei gwneud hi’n haws i ymuno, bydd rhai sesiynau ar gael trwy Blackboard Collaborate, sydd bellach ar gael ar unrhyw Modiwl Blackboard dan ‘Tools’. Bydd sesiynau ‘Walkthrough’ yn cael eu cofnodi a’u hanfon yn fyw.


Gellir gweld yr amserlen lawn yma.


Cliciwch ar Digwyddiadau i Ddod i gofrestru ar gyfer y sesiwn/sesiynau o’ch dewis. Nid oes angen cofrestru ar gyfer y sesiynau galw heibio – dim ond dod draw i’r ystafell a nodir.

Am fwy o wybodaeth neu i holi am y rhaglen, cysylltwch â Rhian Ellis yn SALT: r.e.ellis@swansea.ac.uk, ffôn 01792 604302

Comments are closed.