Blackboard Collaborate – yr Ystafell Ddosbarth Rithwir


Blackboard Collaborate

Beth ?

Mae ystafell ddosbarth rithiol yn amlgylchedd dysgu ac addysgu lle gall cyfranogwyr ryngweithio, cyfathrebu, gweld thrafod cyflwyniadau o unrhyw le yn y byd, ar yr amod bod ganddynt gysylltiad â’r we.

Bydd y cysylltiad yn aml drwy raglen fideogynadledda sy’n galluogi sawl defnyddiwr i gysylltu â’i gilydd ar yr un pryd dros y Rhyngrwyd.

Mae Blackboard Collaborate yn arf sy’n darparu fideogynadledda amser real ac yn eich galluogi chi i ychwanegu eich ffeiliau, rhannu rhaglenni a defnyddio bwrdd gwyn rhyngweithiol i ryngweithio. Mae Blackboard Collaborate yn agor yn eich porwr felly nid oes angen i chi osod unrhyw feddalwedd i ymuno â sesiwn.  Mae gan Blackboard Collaborate hefyd nodwedd o’r enw ystafelloedd ymneilltuo, sy’n galluogi gweithio mewn grwpiau bach mewn gosodiad ar-lein.

Pam ?

Mae Blackboard Collaborate yn eich galluogi chi i hwyluso addysgu a chyfarfodydd mewn lleoliadau amrywiol ar yr un pryd, megis rhwng campysau neu tra bydd myfyrwyr ar leoliadau.

Mae’n eich galluogi chi i ddatblygu cyfathrebu, ennyn diddordeb eich myfyrwyr a meithrin cydweithio heb y rhwystrau daearyddol.

Ble ?

Mae Blackboard Collaborate wedi’i gysylltu drwy Blackboard.  I gyrchu a sefydlu amgylchedd Blackboard, cliciwch ar y ddewislen Tools a dewiswch “Blackboard Collaborate Tool”.


Blackboard Collaborate

Dechrau Arni gyda Blackboard Collaborate:


Astudiaethau Achos:

Comments are closed.