Sesiynau galw heibio Blackboard


galw heibio Blackboard


Campws y Bae


Dod yn fuan.


Campws Parc Singleton (Swyddfa SALT)


Dydd Mercher, 7 Tachwedd, 12-2


Pwrpas a ffurf y sesiynau galw heibio

Bwriad y sesiynau galw heibio yw cyfle am gyfarfod un ac un yw i gyweirio problemau Blackboard, siarad am syniadau, ychwanegu neu gael gwared â modylau, cael tamaid o gymorth gyda rhywbeth ayyb. Nid ydyn am gynnal sesiwn hyfforddiant sy’n parhau am awr … yn enwedig ar ddechrau’r tymor …

Os oes eisiau rhagor o sesiwn hyfforddiant arnoch (nail ai un ac un neu fel grŵp), cysylltwch â ni ar blackboard@abertawe.ac uk a gwnawn ein gorau i drefnu amser sy’n addas ar gyfer pawb.

Comments are closed.