Sesiynau galw heibio Blackboard


galw heibio Blackboard


Campws y Bae (Lleoliad i gadarnhau)

Dydd Mercher 4ydd Hydref 2017 (12:00 – 14:00) – Ystafell 259, Yr Ysgol Reolaeth

Dydd Mercher  11eg Hydref 2017 (12:00 – 14:00) – Peirianneg Dwyrain, Ystafell B210

Dydd Mercher 18fed Hydref 2017 (12:30 – 14:30) – Peirianneg Dwyrain, Ystafell A225

Dydd Mawrth 24ain Hydref 2017 (12:00 – 14:00) – Peirianneg Dwyrain, Ystafell A225

Dydd Mercher 8.11.17 (12:00 – 14:00) – Ystafell 259, Yr Ysgol Reolaeth

Dydd Mercher 22.11.17 (12:00 – 14:00) – Ystafell 259, Yr Ysgol Reolaeth

Dydd Mercher 6.12.17 (12:00 – 14:00) – Ystafell 259, Yr Ysgol Reolaeth


Campws Parc Singleton (Swyddfa SALT)

Dydd Mercher 4ydd, 11eg, 18fed a 24ain Hydref 2017, 1, 15, 29 Tachwedd 2017  (12:00 – 14:00)

Thursday 14.12.17 (12:00 – 14:00)


Bwriad a ffurff y sesiynau galw heibio

Bwriad y sesiynau galw heibio yw cyfle am gyfarfod un ac un yw i gyweirio problemau Blackboard, siarad am syniadau, ychwanegu neu gael gwared â modylau, cael tamaid o gymorth gyda rhywbeth ayyb. Nid ydyn am gynnal sesiwn hyfforddiant sy’n parhau am awr … yn enwedig ar ddechrau’r tymor …

Os oes eisiau rhagor o sesiwn hyfforddiant arnoch (nail ai un ac un neu fel grŵp), cysylltwch â ni ar blackboard@abertawe.ac uk a gwnawn ein gorau i drefnu amser sy’n addas ar gyfer pawb.

Comments are closed