Sesiynau galw heibio Blackboard


galw heibio Blackboard


Campws y Bae

Dydd Mercher 28ydd Chwefror 2018 (12:00 – 14:00)

Dydd Mercher  14eg Mawrth 2018 (12:30 – 14:30)

Dydd Mercher 25fed Ebrill 2018 (12:00 – 14:00)

Dydd Mercher 9eg Mai 2018 (ystafell 259, Yr Ysgol Reolaeth )

Dydd Mercher 23ydd Mai 2018 (ystafell 259, Yr Ysgol Reolaeth )


Campws Parc Singleton (Swyddfa SALT)

Dydd Mercher 4ydd, 11eg, 18fed a 24ain Hydref 2017, 1, 15, 29 Tachwedd 2017  (12:00 – 14:00)

Thursday 14.12.17 (12:00 – 14:00)


Bwriad a ffurff y sesiynau galw heibio

Bwriad y sesiynau galw heibio yw cyfle am gyfarfod un ac un yw i gyweirio problemau Blackboard, siarad am syniadau, ychwanegu neu gael gwared â modylau, cael tamaid o gymorth gyda rhywbeth ayyb. Nid ydyn am gynnal sesiwn hyfforddiant sy’n parhau am awr … yn enwedig ar ddechrau’r tymor …

Os oes eisiau rhagor o sesiwn hyfforddiant arnoch (nail ai un ac un neu fel grŵp), cysylltwch â ni ar blackboard@abertawe.ac uk a gwnawn ein gorau i drefnu amser sy’n addas ar gyfer pawb.

Comments are closed.