Sesiynau galw heibio Blackboard


galw heibio Blackboard


Dyddiad Amser Campws Lleoliad
Dydd Gwener, 22 March 11:00 – 13:00 Singleton Breakout Room
Dydd Iau, 28 March 13:00 – 15:00 Bae Nanhyfer Workzone, Seminar Room 6
Dydd Llun, 1 April 11:00 – 13:00 Singleton Breakout Room
Dydd Gwener 12 April 11:00 – 13:00 Bae Nanhyfer Workzone, Seminar Room 1

Pwrpas a ffurf y sesiynau galw heibio

Bwriad y sesiynau galw heibio yw cyfle am gyfarfod un ac un yw i gyweirio problemau Blackboard, siarad am syniadau, ychwanegu neu gael gwared â modylau, cael tamaid o gymorth gyda rhywbeth ayyb. Nid ydyn am gynnal sesiwn hyfforddiant sy’n parhau am awr … yn enwedig ar ddechrau’r tymor …

Os oes eisiau rhagor o sesiwn hyfforddiant arnoch (nail ai un ac un neu fel grŵp), cysylltwch â ni ar blackboard@abertawe.ac uk a gwnawn ein gorau i drefnu amser sy’n addas ar gyfer pawb.

Comments are closed.