BETT 2018

Sioe Brydeinig Addysgol Hyfforddi a Thechnoleg flynyddol yn yr Excel Centre Llundain   Taith ddiddorol ac addysgiadol arall i Bett eto eleni – Mandy Jack a Suzie Pugh yn rhannu eu profiadau.

Cyrhaeddon ni’r sioe ar Ddydd Mercher 24ain gydag amser i ymgyweirio’n hun cyn ein seminar cyntaf. Yr effaith mwyaf i ni oedd y stondinau a seminarau AR (Realiti Estynedig) a VR (Realiti Rhith). Dywed eu bod yn ddatrysiadau dysgu tansuddadwy, wedi’u ddylunio i faethu cydweithredu ac yn hybu profiadau dysgu cynhwysol, ticio pob blwch. Fe wnaeth Eric Klopfer o MIT, Athro yn astudio technoleg addysgol, gemau, dynwarediad, dyfeisiadau symudol, cyfrifiannu ag addysg athrawon, cyflwyno cymhariaeth ddiddorol iawn ar AR a VR.

‘Affordances of Mixed Reality’ – Eric Klopfer, MIT

Afordances of Mixed Reality, large graphic showing the continuum from AR to VR

Profiad Realiti Rhith

Roedd y cyfle i archwilio’r dechnoleg Realiti Rhith diweddaraf yn uchafbwynt. Roedd plymio i mewn i lif y gwaed a rhyngweithio gyda chelloedd wrth symud gyda’r llif yn brofiad hudol. Hefyd, y profiad o fforio gwastadedd Affricanaidd. Wrth droi’n pennau (wrth bwyso ar y bwrdd), roeddwn mewn reality newydd ac yn gallu mynd yn agos i grŵp o eliffantod. Fe wnaethon ni cytuno’n hwyrach dyna’r profiad mwyaf swrrealaidd rydym ni byth wedi cael. Mae’r cyfle i ddefnyddio VR mewn Addysg Uwch yn eang iawn, yn gadael i fyfyrwyr cael mynediad i adnoddau, arteffactau a phrofiadau byddant fel arall yn eithriedig ohono.

#WomenEd

Roedd yna seminar yn ymffrostio am bartneriaeth arloesol rhwng y sefydliad #WomansEd a Microsoft Education sy’n cysylltu arweinwyr benywaidd mewn addysg fel iddynt allu ceisio cael cydraddoldeb rhyw yn ‘edtech’. Gyda’r bwlch rhyw yn STEM, cyfrifiannu yn cynyddu a’r pwysigrwydd o dechnoleg i gau’r bwlch rhwng yr anghydraddoldebau yna. Mae #WomenEd a Microsoft wedi cydweithio i greu cymuned o arweinwyr o ledled y DU sydd yn cysylltu â’i gilydd trwy ddigwyddiadau, rhwydweithio a’r ynni i alluogi i bob person cyflawni’r mwyaf posib.

Womedn Ed panel at Bett 2018

 

Y siaradwyr oedd; Barbara Holzapfel, Rheolwr Cyffredinol o Microsoft Education, Kirsty Tonks, Darpar Bennaeth yn Ysgol Gynradd Technoleg Shireland a Vivienne Porritt, Cyd-sefydlydd ac Arweinydd Cenedlaethol WomenEd. Roedd yna cymysg diddorol i sicrhau nad oedd i gyd ynglŷn â thechnoleg.

Flipped Learning (FL) oedd ffocws arall i ni gan ei fod yn rhywbeth rydym ni, SALT, yn rhannu gyda’n cydweithwyr. Roedd Natasha Kaplinsky wedi cyflwyno seminar diddorol yn edrych ar y cysyniad o FL ar draws pob sector addysg.

Images of the presenters from the Flipped learning seminar at Bet 2018

Roedd myfyrwyr yn ddiysgog bod technoleg yn cefnogi ac yn ehangu cyfleoedd ar gyfer eu dysg ac nid oedd yn disodli ffyrdd eraill o ddysgu.

Dyma’r Storify os hoffech weld y rhannau gorau yn ein barn ni!

 

Comments are closed.