Blackboard switchover 25th August

Mae’n ddrwg gennym ddim ar gael.

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

The current year module switch over on Blackboard will take place at 3pm on 25th August.

Once completed 2015-16 modules will appear on the Current Year tab. The Previous Years tab will contain 2014-15 modules. Staff that have modules running across the Current Year module switch over will need to ensure students know what will be happening on 25th August. During the switch over there may be a period where module lists are not visible whilst the change takes place.

A Pop Up for all users will appear when first signing in to Blackboard after the Current Year module switch has been completed. This will remain for three weeks and explain where to find modules.

 

Bydd y trosglwyddiad modiwl ar gyfer y flwyddyn gyfredol ar Blackboard yn digwydd am 3pm ar 25 Awst.

Wedi i’r trosglwyddiad ddigwydd bydd modiwlau 2015-16 yn ymddangos ar tab y Flwyddyn Gyfredol. Bydd tab y Flwyddyn Flaenorol yn cynnwys modiwlau 2014-15. Bydd staff sydd â modiwlau sy’n pontio ar draws trosglwyddiad modiwl y Flwyddyn Gyfredol angen hysbysu myfyrwyr am yr hyn sy’n digwydd ar 25 Awst. Yn ystod y trosglwyddiad efallai y bydd cyfnod lle na fydd rhestrau modiwlau i’w gweld am gyfnod byr.

Bydd Pop Up yn ymddangos i bob defnyddiwr wrth arwyddo i mewn i Blackboard am y tro cyntaf ar ôl cwblhau trosglwyddiad modiwl y Flwyddyn Gyfredol. Bydd hyn yn parhau am dair wythnos gan egluro ymhle y ceir hyd i fodiwlau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *