Parchu Doniau a Dulliau Dysgu Amrywiol Ymagwedd Gyfunol

Seven Characteristics of a Good University Teacher

Ddydd Mercher 20 Chwefror, cymerais ran mewn gweithdy ynghylch “Parchu Doniau a Dulliau Dysgu Amrywiol: Ymagwedd Gyfunol”, yr un diweddaraf mewn cyfres o weithdai a drefnwyd gan ADAA ar “Saith Nodwedd Athro Prifysgol Da”. [1] Wedi’u hysbrydoli gan waith Arthur W. Chickering a Zelda F. Gamson [2], nod y gweithdai…

Continue reading

Dod yn Athro Gwell: Y Dosbarth wedi Trosi

Fe wnaeth Dr Nigel Francis o’r Ysgol Feddygaeth rhoi sesiwn ysbrydoledig yn SALT. Fe wnaeth mynd a ni trwy ei siwrnai gyda chyfrif cam wrth gam, fe wnaeth rhannu heriau, llwyddiannau a buddiannau o fabwysiadu dull wedi trosi wrth ddysgu. Y Broses Mae’r rhan fwyaf o’r cynnwys yn mynd allan…

Continue reading

Dathlu 500 Cymrawd ym Mhrifysgol Abertawe

Yn 2015 pan lansiwyd Prifysgol Abertawe llwybr achrededig mewnol i ennill Cymrodoriaeth yr AAU, roedd yna llai na 100 o staff gyda’r gydnabyddiaeth broffesiynol yma ar gyfer dysgu a/neu gefnogi addysgu yn Addysg Uwch. Ers ni, gyda chymorth nifer o staff ar draws yr holl golegau a Gwasanaethau Proffesiynol, mae’r…

Continue reading

BOD YN WEITHREDOL!

Why teach like this when learning is like this?

Dulliau Dysgu Gweithredol ym maes Addysg Uwch   Mae’r blog hwn yn trafod DYSGU GWEITHREDOL a’i bwysigrwydd cynyddol ym maes Addysg Uwch.Mae hefyd yn gyfle gwych i mi gynnig cipolwg i chi ar weithdy ‘7C’ adlewyrchol iawn Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe dan arweiniad Dr  Patricia Xavier o Goleg Peirianneg…

Continue reading

Jo Hudson, Sesiwn 10 Mai 2019 – Campws y Bae

Bydd cymaint â phosib o’r sesiwn hon yn seiliedig ar weithdy rhithwir – y thema fydd dysmorffia’r cyhyrau. Cafodd ei gynnal ar sail astudiaethau achos y llynedd (a chyn hynny) ond mae cynnwys rhithwir newydd wedi cael ei ddyfeisio, felly bydd hyn yn gymysgedd o rith-wirionedd …

Continue reading

Jo Hudson, Sesiwn 9 Mai 2019 – Campws y Bae

Darlith dysgu gwrthdro lle bydd llawer o’r cynnwys yn cael ei ddarparu ar-lein cyn y sesiwn. Mae’r sesiwn hon yn rhan o gyfraniad Jo at fodiwl rhywun arall, felly mae’r myfyrwyr yn gyfarwydd â rhywun arall yn cyflwyno’r cynnwys …

Continue reading