LHDT+ Bathodynnau Cynhwysol a Rhagenwau

Swansea University Pronoun Badges on a Swansea Uni lanyard

Gan Cath Elms, c.l.elms@abertawe.ac.uk Fel Ymgynghorydd Cydraddoldeb y brifysgol a chyd-gadeirydd o Rwydwaith Staff LHDT+, rydw i’n arbenigo yng nghydraddoldeb LHDT+ (Lesbiaid, Hoyw, Deurywiol a Traws) ar gyfer staff a myfyrwyr y Brifysgol. Mae fy ngwaith i yn cynnwys rhoi cyngor a chymorth ynglŷn â phroblemau LHDT+ yn y gwaith…

Continue reading

On Travelling in Cameroon

Mae’n ddrwg gennym ddim ar gael. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. It is now just over a week since I got back from two weeks in Cameroon, and I am…

Continue reading

Pam rydw i’n gwisgo fy mathodyn Cynwysoldeb

Six people from different ethnic backgrounds holding each others wrists

Pan gyrhaeddais ym Mhrifysgol Abertawe yn gyntaf, roedd ymarfer cynhwysol ac amrywiaeth ond yn agwedd roeddwn yn dyheu i gynnwys o fewn fy mhedagogeg. Sylweddolais fod llawer gyda mi i ddysgu. Y mwy roeddwn i’n dysgu, y mwy roeddwn i’n sylweddoli byddai hwn yn ddatblygiadol iawn a byddwn wastad yn…

Continue reading

Abertawe Cynhwysol

Fel aelod o grŵp Cynwysoldeb GGS, rydw i wedi bod yn gweithio gyda chyd-weithwyr ar ddatblygu ffyrdd i hybu ac adnabod y gwaith arbennig mae staff Abertawe yn gwneud ar gyfer Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad (EDI). Rydym ni wedi creu eicon, roedden ni’n teimlo ei fod yn cynrychioli cynhwysiad. Rydym…

Continue reading

Sut olwg sydd ar ragoriaeth ? 10 Hydref 2018

Cynhaliodd SALT ddigwyddiad yn Creu Taliesin yn ddiweddar i ddathlu ac i ystyried y cysylltiad rhwng dyfarnu gwobr Aur FfRhA i Abertawe a’r addysgu a’r cymorth i fyfyrwyr ardderchog a gydnabuwyd gan y gwobrau ELTA ac ESSA. Agorodd y Dirprwy Is-ganghellor yr Athro Martin Stringer y digwyddiad trwy wneud cysylltiad…

Continue reading

Mark Coleman – Sesiynau TB 1, 2018-19

Mae Mark yn addysgu’r grŵp enfawr hwn drwy ei rannu’n dri (160 ym mhob grŵp) ac mae wedi neilltuo ei holl sesiynau dydd Gwener am weddill y bloc addysgu. Mae’n defnyddio llawer o fachau i ennyn diddordeb ei fyfyrwyr ac mae’n rheoli’r ystafell yn dda iawn, gan symud o gwmpas drwy’r amser. Mae’r awyrgylch …

Continue reading

Jo Hudson – Sesiynau TB 1, 2018-19

Jo has made sessions from her Research Methods module available to us. It is a large group (125 students), but will display a range of teaching styles and methods … group working, discussion and technology. Jo uses Blackboard, not just as an add-on …

Continue reading

Measuring Excellence in Learning and Teaching

Mae’n ddrwg gennym ddim ar gael. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. On Wednesday of last week, I had the pleasure of attending an event at which many of the winners…

Continue reading

Sian Rees – Sesiynau TB 1, 2018-19

This year, Sian is offering the majority of the taught sessions of her MSP100R module, Public Relations: Strategic Communications, as she feels they all fairly well illustrate her approach. The aim with the class is to use a technique for managing large classes …

Continue reading