Canvas

Yn syml, tudalen ddal ar gyfer canllawiau cysylltiedig â Chafas yw hon. Disgwylir i’r dolenni hyn agor mewn tab newydd:

Accessing the Module Archive – Students

Accessing the module archive – Instructors

Accessing the Module Archive – video

Accessing legacy Turnitin Submissions (submissions made via Turnitin in Blackboard)

Dylai myfyrwyr sydd am gael mynediad at gyflwyniadau Turnitin blaenorol gysylltu â’u coleg yn y lle cyntaf. Bydd y coleg yn gallu lawrlwytho’r aseiniadau ar eu cyfer. Ble i gael help yn Canvas

Rhestr wirio cwrs Canvas

Comments are closed.