Y Seminarau Tawel yn Newid

Mae gan Heidi Yeandle nifer o rolau addysgu ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’n llunio modiwl MA yn yr adran Llenyddiaeth Saesneg ac yn goruchwylio Traethodau Hir BA ac MA tra ei bod hefyd yn gweithio i’r Rhaglen Llwyddiant Academaidd ac Ymgyrraedd yn Ehangach. Isod mae’n trafod ei defnydd o “seminar ddistaw”…

Continue reading

Change the classroom, change the learning!

Just seen this from from Chris Jobling @cpjobling Looks quite like PC Room 1 in the Library. I agree with Chris that it would be great for small classes but how could we make it work with larger ones. Perhaps the need is for much more flexible learning spaces and…

Continue reading