Y Seminarau Tawel yn Newid

Mae gan Heidi Yeandle nifer o rolau addysgu ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’n llunio modiwl MA yn yr adran Llenyddiaeth Saesneg ac yn goruchwylio Traethodau Hir BA ac MA tra ei bod hefyd yn gweithio i’r Rhaglen Llwyddiant Academaidd ac Ymgyrraedd yn Ehangach. Isod mae’n trafod ei defnydd o “seminar ddistaw”…

Continue reading

Y Sialensiau yn Newid

Mae Alison Williams yn addysgu Ffrangeg ac eisiau annog ei myfyrwyr hi i wneud yr iaith yn rhan o’i bywydau pob dydd yn hytrach na bod yn rhywbeth sydd yn gyfyng i’r dosbarth a gwaith cartref, gan mai dyna’r ffordd i gynyddu rhuglder a ffydd mewn iaith dramor. Yn y…

Continue reading