Dathlu 500 Cymrawd ym Mhrifysgol Abertawe

Yn 2015 pan lansiwyd Prifysgol Abertawe llwybr achrededig mewnol i ennill Cymrodoriaeth yr AAU, roedd yna llai na 100 o staff gyda’r gydnabyddiaeth broffesiynol yma ar gyfer dysgu a/neu gefnogi addysgu yn Addysg Uwch.

Ers ni, gyda chymorth nifer o staff ar draws yr holl golegau a Gwasanaethau Proffesiynol, mae’r niferoedd wedi tyfu’n enfawr.

Ym mis Rhagfyr 2018, fe wnaethon ni gyrraedd ffigwr anhygoel. Fe wnaethon ni ennill ein 500fed Cymrawd o’r AAU1.

I adnabod y llwyddiant yma, rydym yn proffilio amrywiaeth o staff ledled y brifysgol i rannu’ storïau, eu sialensiau a’u gwobrau o ennill y gydnabyddiaeth yma.

Edrychwch allan am broffil staff newydd pob mis ag ar sgriniau digidol y Brifysgol. Os nad oes gennych chi’r gydnabyddiaeth yma, cysylltwch â ni yn SALT i ddarganfod rhagor a/neu edrychwch ar ein tudalennau we: https://salt.swan.ac.uk/cy/how-to-apply-for-fellowship/

Mae ein cyfres yn dechrau gyda’n 500fed Cymrawd – Augustine Egwebe. Darllenwch ei stori i gael ysbrydoliaeth!

Leave a Reply

Your email address will not be published.