Cymrodoriaeth yr AAU

Beth yw Cymrodoriaeth yr AAU?

Cydnabyddiaeth ffurfiol sydd yn sicrhau bod eich ymarfer yn cadw at Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (UKPSF). Mae’n darparu categorïau o Gymrodoriaeth sy’n ddibynnol ar hyd eich cyflogaeth mewn Addysg Uwch a hefyd ar eich rôl yn arwain newid o fewn eich pwnc, Coleg, sefydliad, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae’r gofynion yma wedi alinio gyda Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (UKPSF).

Pam fod Cymrodoriaeth yn bwysig?

Mae bod yn Gymrawd o’r AAU o unrhyw gategori â llawer o fudd. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Mae ganddo berthnasedd ledled y DU ac yn cael ei gydnabod ar draws y sector.
 • Hyrwyddiad o gyfranogiad mewn rhwydweithiau proffesiynol, gan gynnwys rhwydweithiau yn seiliedig ar ddisgyblaeth.
 • Dangos eich ymrwymiad a’ch cyfraniad i ddysgu, addysgu a phrofiad myfyrwyr.
 • I gael cydnabyddiaeth ffurfiol o’ch datblygiad fel addysgwr a helpu cynllunio datblygiad eich gyrfa.
 • Sefydlu credadwyaeth gyda’ch cyd-weithwyr addysgu ac ymchwil.
 • Adolygu a datblygu’ch ymarfer ar draws safonau cenedlaethol mewn addysgu a chefnogi dysgu.
 • Mae’n darparu prawf o gydnabyddiaeth genedlaethol o ymrwymiad tuag at broffesiynoldeb mewn dysgu ac addysgu yn Addysg Uwch.
 • Dangos bod ymarfer wedi alinio gyda Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU.
 • Arwydd o hunaniaeth broffesiynol ar gyfer ymarferwyr Addysg Uwch, gan gynnwys yr allu i ddefnyddio llythrennau ar ôl eich enw.
  • AFHEA – Cymrawd Cysylltiol o’r Academi Addysg Uwch D1
  • FHEA – Cymrawd o’r Academi Addysg Uwch D2
  • SFHEA – Uwch Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch D3
  • PFHEA – Prif Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch D4

 

Yn ychwanegol:

 • Mae’r broses gais a’r adlewyrchiad mae’n gofyn am, yn darparu buddion personol i chi fel athro ac i’ch myfyrwyr;
 • Yn gynyddol, mae Cymrodoriaeth yn ofynnol ymhlith meini prawf penodiad yn sefydliadau Addysg Uwch yn y DU;
 • Yn sefydliadol, mae cael Cymrodoriaeth o’r AAU wedi gosod o fewn amcanion strategol “Dysgu o dan Ymchwil ac Ysbrydoli Addysgu”.

Pam ceisio am gydnabyddiaeth?

Dyma rhai o staff Prifysgol Abertawe yn siarad am pam wnaethon nhw geisio, beth mae’n meddwl iddyn nhw a chynnig cyngor!

Beth nad yw Cymrodoriaeth:

Adolygu’r Sway ar yr hawl i ddarllen chwedlau am Gymrodoriaeth yr AAU

2 Comments

 1. Greetings. This is Dr Roy from Malaysia. May I know how to apply for Fellow of Higher Education Academy, UK? Hope you can guide me. Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published.