Recordio Darlithoedd / eStream

Problem Hysbys:

Os ydych yn cael trafferth â throsglwyddo recordiadau darlith gyda’r llun yn rhewi neu ddim yn gallu gweld mewn sgrîn llawn, ceisiwch y canlynol i ddatrys y broblem. Mae’r rhain yn gyswllt â Flash Player ddim wedi gosod ar eich cyfrifiadur.

Defnyddiwch https://helpx.adobe.com/flash-player.html i weld os yw Flash wedi gosod ac wedi galluogi yn eich porwr.

Os oes dal problemau gyda chi ar ôl gosod Flash, codwch docyn cymorth trwy https://servicedesk.swansea.ac.uk/


planet-estream-navlogo

 

Mae ‘recordio darlithoedd’ yn derm cyffredinol a ddiffinnir gan EDUCAUSE fel a ganlyn: “unrhyw dechnoleg sy’n caniatáu i addysgwyr recordio’r hyn sy’n digwydd yn eu hystafelloedd dosbarth a’i ddarparu i eraill mewn fformat digidol.”

Mae gan y Brifysgol drwydded i ddefnyddio meddalwedd Planet eStream sydd wedi’i osod mewn nifer o leoedd addysgu ar Gampws Parc Singleton ac yn yr holl fannau addysgu sy’n cael eu rheoli’n ganolog ar Gampws y Bae. Mae’n caniatáu i staff recordio eu darlithoedd eu hunain; mae hyn yn golygu bod staff yn gallu recordio lluniau a sain (taflunydd data) yn yr ystafell addysgu. Caiff y recordiadau eu storio ar weinydd ac wedyn gellir eu cynnwys mewn modiwl yn yr amgylchedd dysgu rhithwir i fyfyrwyr eu hadolygu.

Mae recordio darlithoedd yn cynnig y manteision canlynol:

• Gall myfyrwyr adolygu deunydd cyn ysgrifennu aseiniad neu sefyll arholiad

• Gellir adolygu cysyniadau neu bynciau anodd y gallai’r myfyriwr fod wedi’u camddeall ac i atgyfnerthu dealltwriaeth

• Gall myfyrwyr ddal i fyny gyda chynnwys a gollwyd

• Gellir ei ddefnyddio fel rhan o addysgu wyneb yn wyneb, cyfunol, yr ystafell ddosbarth wrthdro a dysgu ar-lein

Mae recordio darlithoedd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr adolygu deunydd eto ar ôl y ddarlith. Os yw myfyrwyr yn gwybod bod darlith yn cael ei recordio, ac y bydd ar gael iddynt ei hadolygu yn eu hamser eu hunain, mae’n gyfle iddynt ryngweithio â’r darlithydd a’r cynnwys sy’n cael ei addysgu. Gall recordio darlithoedd fod o fudd i fyfyrwyr rhyngwladol hefyd sydd yn aml yn cael anhawster dilyn darlith oherwydd nad yw’n cael ei thraddodi yn eu hiaith frodorol. Mae astudiaeth a gwblhawyd gan Shaw a Monar yn 2011 yn nodi bod perfformiad wedi gwella ar gyfer yr holl fyfyrwyr ond bod y gwelliant yn fwy amlwg ymhlith siaradwyr ieithoedd brodorol eraill. Gall fod o fudd hefyd i fyfyrwyr ag anableddau  dysgu neu gorfforol; mae’n rhoi cyfle iddynt adolygu’r cynnwys ar ôl y ddarlith. Mae hyn yn arbennig o berthnasol yng nghyd-destun y newidiadau arfaethedig i’r Lwfans Myfyrwyr Anabl, lle mae’r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau yn awgrymu y gallai darlithoedd wedi’u recordio ddileu’r angen am ysgrifenwyr nodiadau unigol.

Ni fydd staff yn gallu defnyddio’r cyfleuster recordio darlithoedd nes eu bod wedi cwblhau sesiwn hyfforddiant neu’r cwrs sylfaenol ar-lein mewn recordio darlithoedd.

Gellir cadw lle ar sesiynau hyfforddiant ar ddod drwy gofrestru ar ein tudalen digwyddiadau. I ddechrau’r cwrs DPP ar-lein – recordio darlithoedd, cliciwch yma: Mynediad i’r cwrs ar-lein.

Polisi a Chanllawiau:

Awgrymiadau Darllen:

Al Nashash, H. and Gunn, C. (2013). Lecture Capture in Engineering Classes: Bridging Gaps and Enhancing Learning. Educational Technology & Society, 16 (1), 69 – 78.

Draper, M.J. Gibbon, S. and Thomas, J. (2018). Lecture recording: a new norm. The Law Teacher

EDUCAUSE. 2008. 7 things you should know about… Lecture Capture. [ONLINE] Available at: https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7044.pdf. [Accessed 18 September 15].

Ford, MB., Burns, CE., Mitch, N. and Gomez, MM. (2012) The effectiveness of classroom capture technology. Active Learning in Higher Education, 13 (3), 191 – 201.

Freed, PE., Bertram, JE. and McLaughlin, DE. (2013). Using lecture capture: A qualitative study of nursing faculty’s experience. Nurse Education Today, 34 (4), 598 – 602.

Gov.UK. 2014. Disabled Students’ Allowances: Equality Analysis. [ONLINE] Available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/392610/bis-14-1108-higher-education-disabled-students-allowances-equality-analysis-revised-16-12-2014.pdf. [Accessed 18 September 15].

Karnad, A. 2013. Student use of recorded lectures. [ONLINE] Available at: http://eprints.lse.ac.uk/50929/1/Karnad_Student_use_recorded_2013_author.pdf. [Accessed 18 September 15].

Rios-Amaya, J., Morrison, C. and Secker J. (2017) Lecture recording in higher education: risky business or evolving open practice. CREATe Working Paper, LSE Research Online. [Accessed 25 September 17] –  deals with the topic of 3rd party copyright in a recorded lecture.

Shaw GP. and Molnar D. (2011). Non-native English Language Speakers Benefit most from the Use of Lecture Capture in Medical School. Biochemistry and Molecular Biology Education, 39 (6), 416 – 420.

University of York – Ways of making use of lecture recordings for Students: YouTube videos

6 Comments

  1. I’d argue that taking notes is not passive. Sitting arms crossed watching the show is what is passive. Some may be concerned that capturing lectures for consumption later might encourage even more passive consumption and I know that others worry that non-attendance because the session will be recorded will rise.

  2. Pingback: Lecture Capture at Swansea University - Swansea Academy of Learning and Teaching

  3. Would be happy to sign up for this, but I note that NONE of the LT’s I routinely teach in on the Singleton Campus have the facility. So attending a training course would not be a good use of my time.

    PS hand-written note taking is far from being passive. It is likely the best way for a student to engage their brain with the subject matter – see http://hd.welt.de/article162654118/ (in German).

  4. Just encountered the same problem as Paul above. I’d like to use lecture recording, but not one of the rooms I’ve been allocated for teaching has the facility (Sept 2018). Will this ever be rolled out to all lecture theatres?

  5. Hello

    Am I correct in thinking you have deleted all the previous years content? I spent hours recording videos from my office that are now no longer available. You should stipulate this during training and explicitly on this web-page. I was informed that they would be kept on the server. I am posting here so that everyone knows to download their videos if they want to hold onto them.

Leave a Reply to Helen Davies Cancel reply

Your email address will not be published.