Cyfarpar Darlithfa

Mae yna nifer o wahanol osodiadau cyfluniadau caledwedd a meddalwedd ar draws y campws. Mae’r rhestr o fideos isod, rhyngddynt i gyd, yn gynrychiadol o’r cyfan:


Faraday A, K, L, M, Wallace, Grove, Glyndwr D
(Unrhyw ddarlithfa gyda sgrin gyffwrdd)


Darlithfa B Tŷ Fulton


Faraday B


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *