Pam rydw i’n gwisgo fy mathodyn Cynwysoldeb

Six people from different ethnic backgrounds holding each others wrists

Pan gyrhaeddais ym Mhrifysgol Abertawe yn gyntaf, roedd ymarfer cynhwysol ac amrywiaeth ond yn agwedd roeddwn yn dyheu i gynnwys o fewn fy mhedagogeg. Sylweddolais fod llawer gyda mi i ddysgu. Y mwy roeddwn i’n dysgu, y mwy roeddwn i’n sylweddoli byddai hwn yn ddatblygiadol iawn a byddwn wastad yn dysgu. Y rhan orau o’r broses yma oedd bod y dysgu yn brofiad a rennir yn hytrach nag ond darllen a gweithredu’r hyn ddysgais i. Roeddwn yn rhwydweithio â chyd-weithwyr a myfyrwyr nid yn unig o Brifysgol Abertawe ond o Brifysgolion arall ac asiantaethau allanol hefyd. Roedd yn braf i weithio gydag eraill a dim ar ben fy hun. I mi, roedd bod yn ddarlithydd yn swydd unig ac roedd cyfleoedd i rannu ymarferion pedagogeg yn brin. Mae fy rôl yn SALT wedi galluogi i mi gyrraedd holl feysydd Brifysgol Abertawe gan ddarganfod yr arbenigedd sydd gennym yma. I ddechrau, cefais drafferth i ddarganfod yr adnoddau yma gan fod llawer o’n cyd-weithwyr yn dda am beidio brolio am y pethau arbennig maent yn gwneud. Felly, unwaith i mi ddarganfod nhw, penderfynais rannu nhw a dyma’r rheswm i mi ddatblygu tri pheth:
Y peth cyntaf oedd map meddwl Cymorth Prifysgol Abertawe, sydd â dolenni i’r prif ardaloedd ar gyfer cymorth i staff a myfyrwyr. O’r dolenni yma dylech ddarganfod popeth sydd angen i’ch helpu chi neu’ch myfyrwyr ym mater cynwysoldeb.

Yr ail beth oedd platfform i rannu syniadau , felly creais y blog yma. Gobeithiais byddai’n lle er mwyn rhannu ymarfer gorau, astudiaethau achos, adroddiadau newydd a pholisïau cyfoes. Mae o hyd yn ddyddiau cynnar ond mae gennym obaith.
Y trydydd peth gwnes i oedd newid patsh Cynwysoldeb TUAAU i mewn i fodiwl Datblygiad Parhaus Proffesiynol i holl staff y Brifysgol. Yn awr, mae’r adnoddau rydw i wedi casglu ac addasu ar gyfer Abertawe yn cael eu rhannu i’r staff i gyd, nid ond darlithwyr gyrfa gynnar. Yn amlwg, os rydych yn darllen hwn byddwch yn gwybod i gyd am y modiwl. Felly, eich swydd chi yw ychwanegu adnoddau ac i rannu arfer da rydych yn darganfod. Pob hwyl ar eich Siwrnai Cynwysoldeb, gofynnwch am fathodyn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.