Pebble+

Pebble+

E-portffolio yw Pebble+ ond mae hefyd llawer fwy nag ond e-portffolio! Mae’n System Dysgeg Personol sy’n cael ei ddefnyddio yng nghyswllt dysgu fel ysgolion, colegau, prifysgolion a chyrff proffesiynol; gan ddysgwyr, athrawon ac aseswyr; ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD) a Dysgu ac Addysgu.

Gall Pebble+ ym Mhrifysgol Abertawe gael ei ddarganfod yma.

Nodyn: Fe gaeth Pebble+ ei uwchraddio ar Awst 4ydd 2017 i fersiwn HTML 5. Mae’r ffordd mae Pebble+ yn edrych wedi gwella ac mae ffeiliau yn rhwyddach i lwytho i fyny.

Cliciwch yma i weld beth mae’r newidiadau yn edrych fel


Mae Pebble+ wedi cael ei dylunio wrth ffocysu ar y dysgwr. Mae’r system yn helpu defnyddwyr creu cofnodion i ddysgu, cyrhaeddiad a dyheadau ac mae ganddo strwythur adlewyrchol sy’n tanategu’r elfennau craidd i gyd.

Mae Pebble+ yn cefnogi dysgeg personol wrth ddarparu tŵls i wella dysgu yng nghyd-destun sefydliadol. Mae sgyrsiau, cyfathrebiad a chydweithrediad yn rhwydd yn Pebble+. Mae eitemau yn gallu cael eu rhannu gydag unigolion dibynadwy, yn cael eu cyhoeddi i dudalenau grŵp neu’n cael eu gwneud yn gyhoeddus i’r we.

Mae esiamplau ar sut mae Pebble+ yn cael ei ddefnyddio mewn addysg a gellir cael eu darganfod ar y webinar yma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *