Looking Back and Facing Forward – 2018 Blog (3)

Mae’n ddrwg gennym ddim ar gael. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. 2018 New Year Blog – ‘Looking Back, Facing Forward’ Darren Minister, Academic Developer SALT A New Job, A New…

Continue reading

Improving Student’s Confidence

Mae’n ddrwg gennym ddim ar gael. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. I recently came across a blog post on the HEA website written by Fabio R. Aricò (F.Arico@uea.ac.uk). You can…

Continue reading

#LTHECHAT The Rear View Mirror

Mae’n ddrwg gennym ddim ar gael. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Last night’s joint #LTHEchat #HEAchat was great fun looking at how to get the most out of attending conferences…

Continue reading

Ar ôl Cymrodoriaeth, beth nesaf?

Llongyfarchiadau! Dim ond dechrau cydnabyddiaeth broffesiynol o’ch arbenigedd dysgu ac addysgu yw derbyn cymrodoriaeth o’r AAU. Unwaith i chi dderbyn Cymrodoriaeth (unrhyw gategori) dylech barhau i fod mewn “arfer da”. Beth yw “Arfer Da”? Mae’r AAU yn disgrifio parhau i fod mewn arfer dafel: “parhau i weithio yn unol â’u…

Continue reading

Llwybrau i Gymrodoriaeth

Mae Llwybr Cais Abertawe’n cynnig pedwar llwybr i staff sydd am wneud cais am Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch, gan ddibynnu ar faint o brofiad sydd gan yr ymgeisydd a/neu statws ei gontract. Mae gan myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig cyfredol sydd wedi cyflogi ar contract dros dro er mwyn darparu rolau…

Continue reading

Aseswyr Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (HEA)

Dod yn Asesydd/Mentor ar gyfer Llwybr Cais Abertawe Mae mynegiannau o ddiddordeb i fod yn aseswr Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (pob categori) bellach wedi cau ar gyfer 2021.  Mae bod yn rhan o gefnogi ac asesu ceisiadau am Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch yn rhan bwysig o gyfrannu at…

Continue reading

Datganiadau ategol ar gyfer eich cais Cymrodoriaeth HEA

Sawl datganiad cefnogol sydd angen? Mae angen cyflwyno dau ddatganiad cefnogol gyda’r cais ar gyfer bob categori o Gymrodoriaeth.   Pwy gall darparu datganiad cefnogol? Mae yna ddisgwyl i Gefnogwyr fod yn wybodus am y UKPSF ac yn gallu cadarnhau bod gan yr ymgeisydd profiad yn ôl Dimensiynau’r Fframwaith ar gyfer y…

Continue reading

Cymrodoriaeth yr AAU

Beth yw Cymrodoriaeth yr AAU? Cydnabyddiaeth ffurfiol sydd yn sicrhau bod eich ymarfer yn cadw at Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (UKPSF). Mae’n darparu categorïau o Gymrodoriaeth sy’n ddibynnol ar hyd eich cyflogaeth mewn Addysg Uwch a hefyd ar eich rôl yn arwain newid o fewn eich pwnc, Coleg, sefydliad,…

Continue reading