Deallusrwydd Addysgu: sut i gefnogi myfyrwyr sydd â nam ar y golwg

Mae ein canolfan trawsgrifio wedi ymddangos ar erthygl Times Higher Education ar Ionawr 25ain 2020. Mae Katharine Swindells yn sôn bod pynciau byddai, yn draddodiadol, ar gau i ddysgwyr â nam ar y golwg yn dechrau agor gan dechnoleg newydd. Mae hi’n dweud dylai prifysgolion darparu polisïau, hyfforddiant ac adnoddau i gydweddu. Mae rhai sefydliadau yn arwain y ffordd, dywed Swindells. Ym Mhrifysgol Abertawe mae gennym ni ganolfan trawsgrifiad sydd yn darparu adnoddau dysgu mewn ffyrdd hygyrch, am ddim, i fyfyrwyr print-anabl. Darllenwch erthygl lawn Times Higher Education: Deallusrwydd Addysgu: sut i gefnogi myfyrwyr sydd â nam ar y golwg

 

Staff y ganolfan trawsgrifio yn sefyll tu allan i’r ganolfan

Leave a Reply

Your email address will not be published.