Offeryn Asesu Cymheiriaid WebPA

Beth?WebPA logo

Mae WebPA yn offeryn at ddiben sefydlu a hwyluso dull marcio gwaith grŵp wedi’i gymedroli gan gymheiriaid.  Mae wedi’i integreiddio’n llawn â Blackboard.

Mae WebPA yn caniatáu i fyfyrwyr asesu eu cyfraniadau eu hunain a chyfraniadau myfyrwyr eraill ar sail ystod o feini prawf graddio a bennir gennych chi.  Gall hyn arwain at farcio tecach a gwell cyfranogiad mewn aseiniadau grŵp.

Pam?

Mae nifer o resymau dros ddefnyddio asesu gan gymheiriaid i adolygu gweithgareddau grŵp a gwaith tîm:

 • Mae dyrannu un marc i grŵp o fyfyrwyr ar gyfer prosiect yn hanfodol annheg. Mae myfyrwyr yn cwyno’n aml nad yw eu cyfraniadau’n cael y gydnabyddiaeth maent yn ei haeddu a bod aelodau o’r grŵp nad ydynt yn cyfrannu i’r un graddau yn derbyn yr un marciau â’r aelodau a gyfrannodd lawer mwy.
 • Mae’n galluogi academyddion i asesu galluoedd myfyrwyr yn well yn erbyn ystod o sgiliau allweddol y disgwylir iddynt ddangos fel graddedigion, megis arweinyddiaeth, cyfathrebu, ysgrifennu adroddiadau ayb.
 • Mae adolygu gan gymheiriaid yn ysgogi myfyrwyr i fyfyrio ar eu galluoedd eu hunain a’u hasesu, yn ogystal â rhai’r grŵp.

Manteision WebPA i academyddion:

 • Asesiadau cyfrifiadurol sy’n hawdd eu creu, eu cynnal a’u hailddefnyddio
 • Mae’n gallu ymdopi â dosbarthiadau a grwpiau mawr, yn ogystal ag aseiniadau o unrhyw hyd
 • Mae’n cyfrifo’r radd derfynol yn awtomatig
 • Mae academyddion yn gallu newid sut mae’r algorithm sgorio’n gweithio a gweld y canlyniadau ar unwaith
 • Mae’n gwella cywirdeb marcio asesiadau oherwydd ei fod yn lleihau’r risg o wallau trawsgrifio neu wallau wrth drin data ar daenlenni

Manteision WebPA i fyfyrwyr:

 • Mae’n cynnig asesiadau y gellir eu cwblhau unrhyw adeg, mewn unrhyw leoliad
 • Mae’n caniatáu amser i ystyried cyflwyniadau, yn ogystal â’r cyfle i fynd yn ôl a diwygio’r sgorau nes eich bod yn fodlon
 • Mae’n caniatáu cyflwyniadau dienw

Ble?

Mae WebPA yn ategyn (bloc adeiladu) sydd wedi’i integreiddio i Blackboard.  Gallwch ei agor o unrhyw dudalen gynnwys unrhyw fodwl rydych yn ei addysgu.  Mae ar gael yn y tab Offer (nesaf at Adeiladu Cynnwys ac Asesiadau tua brig y sgrin).

Astudiaethau Achos

Cynllunio Prosiectau Strategol gyda WebPA

Ymichwil a Llenyddiaeth

Cauley, K. M., and McMillan, J. H. (2010). Formative Assessment Techniques to Support Student Motivation and Achievement. The Clearing House.

Chadwick, E., Sandiford, K., & Percy, D. (2011). Assessing student teams developing mathematical models applied to business and industrial mathematics. MSOR Connections, 11(3), p22-24.

Gordon, N. A. (2010). Group working and peer assessment—using WebPA to encourage student engagement and participation. Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences, 9(1), p20-31.

Honeychurch, S., Barr, N., Brown, C., & Hamer, J. (2013). Peer assessment assisted by technology. International Journal of e-Assessment, 3(1), p1-10.

Hubbard, E. M., & Gregory, K. (2011). Supporting multi-discipline undergraduate group projects. Higher Education Academy Engineering Subject Centre, Loughborough University., 6(2), p13-20.

Huhta, A. (2010). Diagnostic and Formative Assessment. In: Spolsky, B. and Hult, F.M. The Handbook of Educational Linguistics. Oxford: Wiley-Blackwell. p469-482.

Kao, G. Y. M. (2013). Enhancing the quality of peer review by reducing student “free riding”: Peer assessment with positive interdependence. British Journal of Educational Technology, 44(1), p112-124.

Scot, T. P., Callahan, C. M., and Urquhart, J. (2009). Paint-by-Number Teachers and Cookie-Cutter Students: The Unintended Effects of High-Stakes Testing on the Education of Gifted Students. Roeper Review: A Journal on Gifted Education. 31, p40-52.

Comments are closed.