Mark Coleman – Sessions Teaching Block 1, 2018-19

Mae Mark yn addysgu’r grŵp enfawr hwn drwy ei rannu’n dri (160 ym mhob grŵp) ac mae wedi neilltuo ei holl sesiynau dydd Gwener am weddill y bloc addysgu. Mae’n defnyddio llawer o fachau i ennyn diddordeb ei fyfyrwyr ac mae’n rheoli’r ystafell yn dda iawn, gan symud o gwmpas drwy’r amser. Mae’r awyrgylch …

Continue reading

Jo Hudson – Sessions Teaching Block 1, 2018-19

Jo has made sessions from her Research Methods module available to us. It is a large group (125 students), but will display a range of teaching styles and methods … group working, discussion and technology. Jo uses Blackboard, not just as an add-on …

Continue reading