Questioning Assessment ?

SALT Podcast A Pinch of SALT

Resources to Enhance Your Teaching

Effective Practice Seminars

Alternative Assessment Guidelines

Croeso i SALT

Yn ogystal â darparu adnoddau a chefnogi gwella dysgu ac addysgu, bydd Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT) yn ceisio datblygu addysgeg drwy seminarau a gweithdai gyda’r nod o rannu arfer diddorol ac arloesol. Yn ogystal, bydd y Gynhadledd Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu flynyddol yn dangos arfer da ac arfer gorau ar draws y Brifysgol.

Bydd SALT yn gweithio i ddatblygu cymuned o arfer ymhlith staff ym Mhrifysgol Abertawe sydd â diddordeb mewn hyrwyddo rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu, a gwella profiad dysgu a chyflawniadau ein myfyrwyr.

css.php

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close