Camtasia

Teclyn golygu fideos a meddalwedd yw Camtasia sy’n eich galluogi i greu, golygu a chyhoeddi eich fideos eich hunain. Gallwch wylio trosolwg fan hyn:

Un cynnyrch o fewn ystod ehangach TechSmith yw Camtasia. Mae’r Brifysgol wedi prynu trwydded i’r safle ar gyfer meddalwedd Camtasia 9 er mwyn i staff ei defnyddio i greu a chynhyrchu eu fideos eu hunain.
Mae Camtasia yn eich galluogi i recordio neu olygu fideos a fewnforiwyd ar y sgrin, ac mae’r feddalwedd wedi’i defnyddio fel rhan o’r Prosiect Peilot Dysgu Cyfunol, gydag academyddion yn ei defnyddio i greu e-ddarlithoedd neu fideos cyfarwyddiadol. Mae staff y Gwasanaethau Proffesiynol hefyd yn croesawu’r teclyn drwy greu fideos cyfarwyddiadol er mwyn cefnogi hyfforddiant staff.

Mae nodweddion uwch yn cynnwys defnyddio dulliau holi, gyda dewis o opsiynau i integreiddio; mae fformatau’n cynnwys cwestiynau amlddewis, testun rhydd, llenwi’r bylchau a mathau o gwestiynau atebion byr.

Mae fideos Camtasia yn cael eu defnyddio i greu dulliau dysgu cyfunol ar draws y Brifysgol. Gyda myfyrwyr yn defnyddio’r fideos neu e-ddarlithoedd cyn dosbarthiadau, mae ganddynt amser i ymgyfarwyddo â chysyniadau a themâu allweddol. Gellir ymgorffori fideos o fewn Blackboard neu eu rhannu ar blatfformau allanol megis YouTube. Gall myfyrwyr adolygu cynnwys y fideo fel y dymunant, er mwyn cynorthwyo eu dysgu a’u gwaith paratoi ar gyfer asesiadau. Mae’r feddalwedd yn eich galluogi i ychwanegu penawdau at fideos, er mwyn cefnogi myfyrwyr ag anableddau a’r rhai hynny sy’n dysgu Saesneg fel ail iaith. Mae rhai enghreifftiau o ddefnyddio fideos cyfarwyddiadol yn cynnwys sut i fynd at fodiwlau a ar Blackboard a sefydliadau, defnyddio byrddau trafod neu fideos cyfarwyddiadol ar gyfer systemau cyfeirnodi.

Mae Camtasia 9 ar gael ar ddyfeisiau bwrdd gwaith a reolir ar gyfer staff. Gallwch fynd at y teclyn o dan y rhestr “Training.”

image showing location of Camtasia on unified desktop

Camtasia location on unified desktop

Pan fyddwch yn clicio ar “Camtasia 9,” bydd yn lawrlwytho ar eich peiriant – bydd hyn yn cymryd ychydig o funudau. Unwaith y bydd hyn wedi’i gwblhau, byddwch yn barod i ddechrau creu eich fideos Camtasia cyntaf.

Os nad ydych yn gweithio ar ddyfais bwrdd gwaith a reolir, siaradwch â’ch Coleg neu adran TG eich Ysgol er mwyn gosod y teclyn o bell, neu fel arall, dechreuwch alwad Ddesk Gwasanaeth.

Yn ogystal â chynhyrchu fideos yn eich gweithle eich hunain, rydym hefyd yn cynnig mannau gweithio tawel penodol ym

Recording booth in Keir Hardie

Image showing recording booth

Mwth Recordio Camtasia. Mae’r bwth seinglos yn llawn o’r offer sydd ei angen arnoch i greu a chyhoeddi eich fideos.

Mae’r bwth wedi’i leoli yn Ystafell 19 Adeilad Keir Hardie ar Gampws Parc Singleton. Mae modd cadw lle i ddefnyddio’r ystafell drwy anfon e-bost at AVSupport@swansea.ac.uk.

ASTUDIAETHAU ACHOS

Canlyniad i’r gwaith a gychwynnwyd gan e-ddarlithoedd am baratoi fideos gan Paul Holland a Rhian Kerton o’r Coleg Peirianneg oedd y Cynllun Peilot Dysgu Cyfunol. Mae’r modiwl hyfforddiant Dysgu Cyfunol ar Blackboard yn rhoi enghreifftiau o sut y gwnaethant greu a defnyddio’r fideos hyn i gyd-fynd â’r gwaith dysgu ar eu modiwlau.

Anfonwch e-bost at technologyenhancedlearning@abertawe.ac.uk i gael mynediad at y modiwl at Blackboard.

Drwy’r Cynllun Peilot Dysgu Cyfunol, mae nifer o academyddion wedi bod yn defnyddio Camtasia i gynhyrchu eu fideos eu hunain. Dyma stori Neal Harman o’r Coleg Gwyddoniaeth, yn disgrifio ei brofiad o ddefnyddio fideos yn y modiwl hwn.

Cefnogaeth

Mae gwefan TechSmith yn cynnig ystod eang o fideos gwych i’ch rhoi chi ar ben y ffordd. Mae’r fideos yn eithaf byr, ac yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i chi o sut i ddechrau. Maen nhw’n adnodd gwych o ran dechrau os nad ydych wedi golygu fideos na defnyddio Camtasia o’r blaen.

– Recordio, Golygu, Rhannu (4.45) https://www.techsmith.com/tutorial-camtasia-record-edit-share.html
– Pontio ac Anodi (6:16) https://www.techsmith.com/tutorial-camtasia-transitions-annotations-behaviors.html
– Animeiddiadau ac Effeithiau (4:29) https://www.techsmith.com/tutorial-camtasia-animations-effects.html
– Golygu sain (3:56) https://www.techsmith.com/tutorial-camtasia-editing-audio.html
– Cynhyrchu a Rhannu (3:14) https://www.techsmith.com/tutorial-camtasia-produce-share.html 

Awgrymiadau Darllen:

Beheshti, M., Taspolat, A., Kaya, O., and Sapanca, F.H. (2018) “Characteristics of instructional videos”. World Journal on Educational technology: Current Issues vol. 10, no.1, pp. 61 – 69. (Online) Available at https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1170366.pdf

Boelens, R., de Wever, B. and Voet, M. (2017) “Four key challenges to the design of blended learning: A systematic literature review” Educational Research Review, vol.22, pp. 1-18 (Online). Available at https://www-sciencedirect-com.libezproxy.open.ac.uk/science/article/pii/S1747938X17300258

Di Paolo, T., Wakefield, J.S., Mills, L.A., and Baker, L. (2017) “Lights, Camera, Action: Facilitating the Design and Production of Effective Instructional Videos”. TechTrends vol. 61, no.5, pp. 452 – 460. (Online). Available at
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11528-017-0206-0

Hajhashemi, K. and Caltabiano, N. (2018) “Blended Learning: Uncovering Challenges in Implementing Online Videos in Higher Education”, in Tang, S. and Cheah, S. (eds) Redesigning Learning for Greater Social Impact. Springer, Singapore, pp.113 – 188.

McBride, C. (2017) “Classroom Flipping and Online Teaching Tool Usage Advice”, International Journal for Infonomics, vol. 10, no. 1, pp. 1264-1272. (Online). Available at
http://infonomics-society.org/wp-content/uploads/iji/published-papers/volume-10-2017/Classroom-Flipping-and-Online-Teaching-Tool-Usage-Advice.pdf

Rana, J., Besche, H., and Cockrill, B. (2017) “Twelve tips for the production of digital chalk-talk videos” Medical Teacher vol. 39, no.6, pp. 653-659. (Online). Available at
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0142159X.2017.1302081

Comments are closed.