Gwneud Un Newid

Gwneud Un Newid


“A journey of a thousand miles begins with a single step” – Laozi (4ydd ganrif CC)

Gall un newid bach yn eich ymarfer dysgu dod a chanlyniadau mawr ddysg. Dyma beth mae’r prosiect ‘Gwneud Un Newid’ wedi bod yn awgrymu dros y 21 mis diwethaf, ac mae ein harchif (gall cael ei ddarganfod yma) yn brawf o hynny.

Rydym wastad yn awyddus i glywed am unrhyw newidiadau yr ydych chi wedi gwneud a’ch bod chi’n rhannu nhw ar y tudalenau yma.

Mae yna ddau newid diweddar ar ochr dde’r dudalen yma (Seminarau Tawel a Heriau) gyda dolen i’r archif.

Dywedwch wrthym ni am eich newid …

Ydych chi ar fin gwneud newid ? Ydych chi wedi gwneud newid ?

Cliciwch yma i ddweud wrthym …


Comments are closed.