Tystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch

Mae Tystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch Abertawe ar gyfer staff Prifysgol Abertawe sydd eisiau datblygu eu dysgu. Mae hefyd yn PROBATIONARY REQUIREMENT i’r rhai sydd â llai nag 3 mlynedd o ddysgu yn y DU yn llawn amser.

Mae’r rhaglen yn cynnwys 4 modiwl o 15 credyd ar FEHQ 7. Fel gwelir isod, mae pob modiwl yn cynnwys nifer o BATCHYS, sydd yn ymdrin â’r amrywiaeth o destunau.

Overview of the PG Cert Programme

Mae’r rhaglen yma yn gweithio ar sail sgiliau generig, sydd yn ofynnol o bob athro ond hefyd gyda’r hyblygrwydd o gydrannau arbenigol trwy wneud y PATCHYS i ddatblygu sgiliau arbenigol o bob athro. Wrth i gyfranogwyr orffen elfennau’r PATCHYS, dylid defnyddio i adlewyrchu ac i greu cysylltiadau rhyngddynt i sicrhau eu bod nhw’n cyrraedd deilliannau’r cwrs yn y modiwl olaf, sydd yn cynnwys gwneud cais ar gyfer Cymrodoriaeth yr AAU.

Mae’r TUAAU yn ffocysu ar pedagogeg, wedi’i danategu ar sail tystiolaeth ddamcaniaethol yn gymwys i ymarferiad. Mae wedi mapio i Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (UKPSF) (https://www.heacademy.ac.uk/recognition-accreditation/uk-professional-standards-framework-ukpsf)

Mae’r rhaglen yn defnyddio dull ‘blended learning’ lle mae cyfranogwyr yn dysgu’n rhannol drwy ffurf safonol a’r gweddill trwy roi’r cynnwys/hyfforddiant ar y we/yn ddigidol gyda pheth hyblygrwydd. Mae’r dyluniad yma yn cynnwys ymrwymiad pedagogeg dwys ar ddechrau’r rhaglen ym Mlwyddyn 1, ac yn newid i fewnbwn mwy hyblyg yn yr ail Flwyddyn. Mae hyn yn ystyried natur gynyddol o’r ymarfer dysgu yn ystod yr amser astudio.


I ddangos diddordeb yn y rhaglen, cwblhewch y ffurflen isod:


Neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Chris Hall – Cyfarwyddwr y Rhaglen
Ystafell 307, SALT, Adeilad CDS
c.m.hall@swansea.ac.uk
01792 513473

Neu …

Jenny Alders – Gweinyddwr y Rhaglen
Ystafell 308, SALT, Adeilad CDS
j.alders@swansea.ac.uk
01792 518595

Comments are closed.