Tystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch

Mae Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Uwch ar gyfer staff Prifysgol Abertawe sydd eisiau archwilio a datblygu eu dysgu. Yn ychwanegol, mae’n ofyniad prawf i’r rhai gyda llai na 3 mlynedd o ddysgu addysg uwch yn y DU.

Mae’r rhaglen yn cynnwys 4 modiwl o 15 credid ar FHEQ 7, dros gyfnod o ddau flwyddyn. Fel y gwelir isod, mae pob modiwl wedi gwneud i fyny o nifer o Batchys, sydd yn ymdrin ag amrywiaeth o destunau.

PG Cert tHE rogramme map in Welsh

Mae astudio’r TUAAU yn Abertawe yn darparu sylfeini ar ymarferion a thechnegau dysgu, gan hefyd ddarparu prosesau cefnogol ar gyfer ddatblygiad parhaol o ymarferion dysgu. Mae’r rhaglen wedi achredu gan Advance HE (yn flaenorol, yr AAU) ac mae ganddo hyblygrwydd o gydrannau arbenigol trwy asesiad y gwaith Patchys.

Mae’r TUAAU wedi’ yrru gan bedagogeg, wedi tanategu gan sylfaen dystiolaeth ddamcaniaethol ac sy’n gymwys i ymarfer. Mae wedi mapio i Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (UKPSF), fframwaith a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyfer meincnodi llwyddiant o fewn cymorth addysgu a dysgu AU. Gallwch lawrlwytho copi o’r fframwaith o wefan yr HEA.

Mae’r Rhaglen yma yn defnyddio dysgu cyfunol sydd yn hyblyg, lle mae cyfranogwyr yn dysgu trwy amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu. Mae’r asesiadau yn perthnasu’n uniongyrchol i datblygiad personol cyfranogwyr ac maent yn adlewyrchol, tra bo’r sesiynau wyneb yn wyneb yn darparu cyfleoedd i gydweithredu a colegoldeb. Mae’r hyrwyddiad o ddigwyddiadau ac ymarferion cydweithredol, lle bo’ cydweithredwyr o bob ardal pwnc yn gweithio gyda’u gilydd i rhannu syniadau a phrofiadau, sydd yn aml yn fanteisiol.

TUAAU meddai’r cyfranogwr Shakir Jiffri, o’r Coleg Peirianneg, “From a career development point of view, I have found it extremely beneficial to collaborate with and have the support of fellow early-career lecturers and also more experienced lecturers. Feedback from Peer observation sessions, conversations with my mentor about good teaching practice and innovative teaching techniques, and also informal teaching-related chats with colleagues have been – and continue to be – helpful in improving my effectiveness as a teacher.”


I ddangos diddordeb yn y rhaglen, cwblhewch y ffurflen isod:

[ninja_form id=2]


Neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Chris Hall – Cyfarwyddwr y Rhaglen
Ystafell 307, SALT, Adeilad CDS
c.m.hall@swansea.ac.uk
01792 513473

Neu …

Jenny Alders – Gweinyddwr y Rhaglen
Ystafell 308, SALT, Adeilad CDS
j.alders@swansea.ac.uk
01792 518595

Comments are closed.