Cyfres Gweminar Ymarfer Effeithiol

Nid yw gwybodaeth o unrhyw werth oni bai eich bod yn ei rhoi ar waith – Anton Chekhov

Yn Ailddechrau ym mis Medi 2021

Mae Cyfres Seminar Ymarfer Effeithiol SALT wedi dod i ben ar gyfer blwyddyn academaidd 20/21, a bydd yn ailddechrau ym mis Medi ar gyfer Blwyddyn Academaidd 21/22. Byddwn yn adeiladu ar lwyddiant sesiynau eleni trwy barhau â’r themâu isod, yn ogystal ag ychwanegu themâu newydd. Os hoffech chi gyflwyno mewn sesiwn (neu hyd yn oed mewn mwy nag un) yna llenwch y ffurflen isod, hyd yn oed os nad yw’ch thema wedi’i rhestru.

Diolch am eich cefnogaeth eleni, ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn mynychu neu’n bresennol yn y Flwyddyn Academaidd nesaf

Tîm SALT wedi lansio cyfres gweminar newydd ar gyfer 2021 yn seiliedig ar arfer effeithiol. Bydd y rhain yn rhedeg ddwywaith y mis ar gyfartaledd a byddant yn cynnwys staff academaidd o bob rhan o’r brifysgol yn siarad am wahanol ddulliau yn eu haddysgu a pham eu bod yn effeithiol.

 

Roedd 2020 yn flwyddyn gofiadwy am lawer o resymau. Daeth ag addysgu ar-lein inni, asesiadau cydamserol ac asyncronig, ar-lein, gwerthfawrogiad o weld cydweithwyr yn bersonol a thrafod syniadau gan yr oerach dŵr. I lawer ohonom, daeth â ni allan o’n parthau cysur, ein gorfodi i ailedrych ar ein deunyddiau addysgu ac ystyried sut y gwnaethom eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein neu o bell. Daeth â Llwyfan Dysgu Digidol (Canvas) newydd a llu o offer eraill fel Panopto a Zoom.

 

Mae’r gyfres Seminar Ymarfer Effeithiol yn archwilio amryw bynciau yn y maes ar-lein hwn. Mae’n gwahodd siaradwyr i rannu eu profiadau addysgu a darparu rhai enghreifftiau pendant y gellir eu mabwysiadu neu eu haddasu ar gyfer eich ymarfer eich hun.

Rhestrir sesiynau pellach wedi’u cadarnhau isod:

Date & TimeTopicLink to book
Wednesday 17 February 2021, 13:00 - 14:00Canvashttps://www.eventbrite.co.uk/e/effective-practice-seminar-use-of-canvas-tickets-138586069665
Wednesday 3 March 2021, 13:00 - 14:00Assessmenthttps://www.eventbrite.co.uk/e/effective-practice-seminar-assessment-tickets-138629850615
Wednesday 17 March 2021, 13:00 - 14:00Feedbackhttps://www.eventbrite.co.uk/e/effective-practice-seminar-feedback-tickets-138632665033
Wednesday 21 April 2021, 13:00 - 14:00Effective Practice from HEA Fellowshttps://www.eventbrite.co.uk/e/effective-practice-seminar-examples-from-hea-fellows-tickets-146975205797
Wednesday 5 May 2021, 13:00 - 14:00Online Labs and Practicalshttps://www.eventbrite.co.uk/e/effective-practice-seminar-laboratory-and-practical-online-teaching-tickets-144042415743

Bydd cofrestru ar gyfer ein Seminarau Ymarfer Effeithiol hefyd yn ymddangos ar Dudalen Digwyddiadau i Ddod SALT. Cofiwch gofrestru gan ddefnyddio’ch cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe

 

Fformat

 

Bydd y seminarau yn cael eu cyflwyno mewn gweminar lle bydd gennym dri siaradwr yn rhannu enghreifftiau o’u harfer o amgylch pwnc penodol. Bydd gan bob siaradwr 15 munud o siarad, gyda 5 munud ar gyfer cwestiynau, felly ni fydd pob sesiwn yn cymryd mwy nag awr i gyd.

 

Pynciau a Recordiadau

 

 • Canvas: Chwefror 17, 2021

Recordio

 • Asesiad:  Mawrth 3, 2021

Recordio

 • Adborth:  Mawrth 17, 2021

Recordio

 • Enghreifftiau o Gymrodyr yr AAU: : Ebrill 21, 2021

  Recordio

 • Gwaith labordy / sesiynau ymarferol:  Mai 5, 2021

  Recordio

 • Ymgysylltu â’ch myfyrwyr ar-lein
 • Dysgu wedi’i Flipio
 • Grwpiau Mawr
 • Dysgu cyfunol
 • Ar-lein, dysgu asyncronig
 • Gwaith grwp
 • Myfyrdodau ar addasu eich addysgu a’ch asesiad
 • Y deg offeryn gorau ar gyfer addysgu ar-lein
 • Cydweithio mewn amgylchedd ar-lein
 • Rhifiadol / datrys problemau
 • Hygyrchedd
 • Dysgu Iaith (gan gynnwys Cymraeg)
 • Galwad am siaradwyr

 

Mae SALT yn chwilio am staff sydd wedi ystyried un neu fwy o’r pynciau yn eu haddysgu yn ddiweddar, ac sydd ag enghreifftiau o weithgareddau lle mae myfyrwyr wedi ymateb yn dda, neu sydd wedi esgor ar ganlyniadau cadarnhaol.

 

Ai dyma chi? Hoffech chi siarad yn un o’n gweminarau?

 

Os felly, llenwch y Ffurflen MS ganlynol i gofrestru’ch diddordeb a hyd at dri phwnc yr ydych chi’n teimlo y gallech chi gyfrannu atynt.

Nid yw gwybodaeth o unrhyw werth oni bai eich bod yn ei rhoi ar waith – Anton Chekhov

Yn Ailddechrau ym mis Medi 2021

Mae Cyfres Seminar Ymarfer Effeithiol SALT wedi dod i ben ar gyfer blwyddyn academaidd 20/21, a bydd yn ailddechrau ym mis Medi ar gyfer Blwyddyn Academaidd 21/22. Byddwn yn adeiladu ar lwyddiant sesiynau eleni trwy barhau â’r themâu isod, yn ogystal ag ychwanegu themâu newydd. Os hoffech chi gyflwyno mewn sesiwn (neu hyd yn oed mewn mwy nag un) yna llenwch y ffurflen isod, hyd yn oed os nad yw’ch thema wedi’i rhestru.

Diolch am eich cefnogaeth eleni, ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn mynychu neu’n bresennol yn y Flwyddyn Academaidd nesaf

Tîm SALT wedi lansio cyfres gweminar newydd ar gyfer 2021 yn seiliedig ar arfer effeithiol. Bydd y rhain yn rhedeg ddwywaith y mis ar gyfartaledd a byddant yn cynnwys staff academaidd o bob rhan o’r brifysgol yn siarad am wahanol ddulliau yn eu haddysgu a pham eu bod yn effeithiol.

 

Roedd 2020 yn flwyddyn gofiadwy am lawer o resymau. Daeth ag addysgu ar-lein inni, asesiadau cydamserol ac asyncronig, ar-lein, gwerthfawrogiad o weld cydweithwyr yn bersonol a thrafod syniadau gan yr oerach dŵr. I lawer ohonom, daeth â ni allan o’n parthau cysur, ein gorfodi i ailedrych ar ein deunyddiau addysgu ac ystyried sut y gwnaethom eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein neu o bell. Daeth â Llwyfan Dysgu Digidol (Canvas) newydd a llu o offer eraill fel Panopto a Zoom.

 

Mae’r gyfres Seminar Ymarfer Effeithiol yn archwilio amryw bynciau yn y maes ar-lein hwn. Mae’n gwahodd siaradwyr i rannu eu profiadau addysgu a darparu rhai enghreifftiau pendant y gellir eu mabwysiadu neu eu haddasu ar gyfer eich ymarfer eich hun.

Rhestrir sesiynau pellach wedi’u cadarnhau isod:

Date & TimeTopicLink to book
Wednesday 17 February 2021, 13:00 - 14:00Canvashttps://www.eventbrite.co.uk/e/effective-practice-seminar-use-of-canvas-tickets-138586069665
Wednesday 3 March 2021, 13:00 - 14:00Assessmenthttps://www.eventbrite.co.uk/e/effective-practice-seminar-assessment-tickets-138629850615
Wednesday 17 March 2021, 13:00 - 14:00Feedbackhttps://www.eventbrite.co.uk/e/effective-practice-seminar-feedback-tickets-138632665033
Wednesday 21 April 2021, 13:00 - 14:00Effective Practice from HEA Fellowshttps://www.eventbrite.co.uk/e/effective-practice-seminar-examples-from-hea-fellows-tickets-146975205797
Wednesday 5 May 2021, 13:00 - 14:00Online Labs and Practicalshttps://www.eventbrite.co.uk/e/effective-practice-seminar-laboratory-and-practical-online-teaching-tickets-144042415743

Bydd cofrestru ar gyfer ein Seminarau Ymarfer Effeithiol hefyd yn ymddangos ar Dudalen Digwyddiadau i Ddod SALT. Cofiwch gofrestru gan ddefnyddio’ch cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe

 

Fformat

 

Bydd y seminarau yn cael eu cyflwyno mewn gweminar lle bydd gennym dri siaradwr yn rhannu enghreifftiau o’u harfer o amgylch pwnc penodol. Bydd gan bob siaradwr 15 munud o siarad, gyda 5 munud ar gyfer cwestiynau, felly ni fydd pob sesiwn yn cymryd mwy nag awr i gyd.

 

Pynciau a Recordiadau

 

 • Canvas: Chwefror 17, 2021

Recordio

 • Asesiad:  Mawrth 3, 2021

Recordio

 • Adborth:  Mawrth 17, 2021

Recordio

 • Enghreifftiau o Gymrodyr yr AAU: : Ebrill 21, 2021

  Recordio

 • Gwaith labordy / sesiynau ymarferol
  Recordio
 • Ymgysylltu â’ch myfyrwyr ar-lein
 • Dysgu wedi’i Flipio
 • Grwpiau Mawr
 • Dysgu cyfunol
 • Ar-lein, dysgu asyncronig
 • Gwaith grwp
 • Myfyrdodau ar addasu eich addysgu a’ch asesiad
 • Y deg offeryn gorau ar gyfer addysgu ar-lein
 • Cydweithio mewn amgylchedd ar-lein
 • Rhifiadol / datrys problemau
 • Hygyrchedd
 • Dysgu Iaith (gan gynnwys Cymraeg)
 • Galwad am siaradwyr

 

Mae SALT yn chwilio am staff sydd wedi ystyried un neu fwy o’r pynciau yn eu haddysgu yn ddiweddar, ac sydd ag enghreifftiau o weithgareddau lle mae myfyrwyr wedi ymateb yn dda, neu sydd wedi esgor ar ganlyniadau cadarnhaol.

 

Ai dyma chi? Hoffech chi siarad yn un o’n gweminarau?

 

Os felly, llenwch y Ffurflen MS ganlynol i gofrestru’ch diddordeb a hyd at dri phwnc yr ydych chi’n teimlo y gallech chi gyfrannu atynt.

Comments are closed.