Cyfres Gweminar Ymarfer Effeithiol

 

Nid yw gwybodaeth o unrhyw werth oni bai eich bod yn ei rhoi ar waith – Anton Chekhov

Dydd Mercher 5 Mai 2021 – Arbedwch y Dyddiad!

 

Tîm SALT wedi lansio cyfres gweminar newydd ar gyfer 2021 yn seiliedig ar arfer effeithiol. Bydd y rhain yn rhedeg ddwywaith y mis ar gyfartaledd a byddant yn cynnwys staff academaidd o bob rhan o’r brifysgol yn siarad am wahanol ddulliau yn eu haddysgu a pham eu bod yn effeithiol.

 

Roedd 2020 yn flwyddyn gofiadwy am lawer o resymau. Daeth ag addysgu ar-lein inni, asesiadau cydamserol ac asyncronig, ar-lein, gwerthfawrogiad o weld cydweithwyr yn bersonol a thrafod syniadau gan yr oerach dŵr. I lawer ohonom, daeth â ni allan o’n parthau cysur, ein gorfodi i ailedrych ar ein deunyddiau addysgu ac ystyried sut y gwnaethom eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein neu o bell. Daeth â Llwyfan Dysgu Digidol (Canvas) newydd a llu o offer eraill fel Panopto a Zoom.

 

Mae’r gyfres Seminar Ymarfer Effeithiol yn archwilio amryw bynciau yn y maes ar-lein hwn. Mae’n gwahodd siaradwyr i rannu eu profiadau addysgu a darparu rhai enghreifftiau pendant y gellir eu mabwysiadu neu eu haddasu ar gyfer eich ymarfer eich hun.

 

Bydd y sesiwn agoriadol ddydd Mercher 5 Mai 2021 a bydd yn canolbwyntio ar Gwaith labordy / sesiynau ymarferol

Rhestrir sesiynau pellach wedi’u cadarnhau isod:

Date & TimeTopicLink to book
Wednesday 17 February 2021, 13:00 - 14:00Canvashttps://www.eventbrite.co.uk/e/effective-practice-seminar-use-of-canvas-tickets-138586069665
Wednesday 3 March 2021, 13:00 - 14:00Assessmenthttps://www.eventbrite.co.uk/e/effective-practice-seminar-assessment-tickets-138629850615
Wednesday 17 March 2021, 13:00 - 14:00Feedbackhttps://www.eventbrite.co.uk/e/effective-practice-seminar-feedback-tickets-138632665033
Wednesday 21 April 2021, 13:00 - 14:00Effective Practice from HEA Fellowshttps://www.eventbrite.co.uk/e/effective-practice-seminar-examples-from-hea-fellows-tickets-146975205797
Wednesday 5 May 2021, 13:00 - 14:00Online Labs and Practicalshttps://www.eventbrite.co.uk/e/effective-practice-seminar-laboratory-and-practical-online-teaching-tickets-144042415743

Bydd cofrestru ar gyfer ein Seminarau Ymarfer Effeithiol hefyd yn ymddangos ar Dudalen Digwyddiadau i Ddod SALT. Cofiwch gofrestru gan ddefnyddio’ch cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe

 

Fformat

 

Bydd y seminarau yn cael eu cyflwyno mewn gweminar lle bydd gennym dri siaradwr yn rhannu enghreifftiau o’u harfer o amgylch pwnc penodol. Bydd gan bob siaradwr 15 munud o siarad, gyda 5 munud ar gyfer cwestiynau, felly ni fydd pob sesiwn yn cymryd mwy nag awr i gyd.

 

Pynciau a Recordiadau

 

 • Canvas: Chwefror 17, 2021

Recordio

 • Asesiad:  Mawrth 3, 2021

Recordio

 • Adborth:  Mawrth 17, 2021

Recordio

 • Enghreifftiau o Gymrodyr yr AAU: : Ebrill 21, 2021

  Recordio

 • Gwaith labordy / sesiynau ymarferol
 • Ymgysylltu â’ch myfyrwyr ar-lein
 • Dysgu wedi’i Flipio
 • Grwpiau Mawr
 • Dysgu cyfunol
 • Ar-lein, dysgu asyncronig
 • Gwaith grwp
 • Myfyrdodau ar addasu eich addysgu a’ch asesiad
 • Y deg offeryn gorau ar gyfer addysgu ar-lein
 • Cydweithio mewn amgylchedd ar-lein
 • Rhifiadol / datrys problemau
 • Hygyrchedd
 • Dysgu Iaith (gan gynnwys Cymraeg)
 • Galwad am siaradwyr

 

Mae SALT yn chwilio am staff sydd wedi ystyried un neu fwy o’r pynciau yn eu haddysgu yn ddiweddar, ac sydd ag enghreifftiau o weithgareddau lle mae myfyrwyr wedi ymateb yn dda, neu sydd wedi esgor ar ganlyniadau cadarnhaol.

 

Ai dyma chi? Hoffech chi siarad yn un o’n gweminarau?

 

Os felly, llenwch y Ffurflen MS ganlynol i gofrestru’ch diddordeb a hyd at dri phwnc yr ydych chi’n teimlo y gallech chi gyfrannu atynt.

Comments are closed.