Xerte Online Toolkits

Xerte LogoBeth?

Mae Xerte yn offeryn sy’n eich galluogi i:

 • Greu adnoddau dysgu rhyngweithiol o safon yn gyflym neu annog dysgwyr i greu i’w gilydd.
 • Defnyddio gwrthrychau Xerte ar-lein neu eu hallforio a’u defnyddio all-lein pan fydd cysylltiad â’r we yn gyfyngedig.
 • Llunio mathau gwahanol o dudalennau at ddibenion addysgeg gwahanol – e.e. cyflwyno gwybodaeth, archwilio safbwyntiau amgen, ac asesu dealltwriaeth neu ddarparu archwiliadau di-ben-draw.
 • Rannu ac addasu adnoddau dysgu pobl eraill yn hawdd.
 • Gael mynediad ar-lein ar unwaith – cliciwch ar Publish a gosodwch briodoledd y gwrthrych i Public a bydd eich adnodd dysgu’n weladwy ar y we yn yr url a nodwyd.
 • Defnyddio dull ffôn symudol-gyfeillgar – mae html5 export yn gweithio ar ystod o ffonau clyfar a dyfeisiau llechen.

Gosod rhagor o gwisiau ond gwneud llai o farcio

Pam?

Mae Xerte yn galluogi defnyddwyr i greu adnoddau e-ddysgu hygyrch, rhyngweithiol, ymgysylltiol yn hawdd heb orfod meddu ar unrhyw wybodaeth am raglennu.

Beth yw’r buddion ar gyfer crewyr a defnyddwyr?
 • Gall tiwtoriaid greu adnoddau dysgu rhyngweithiol o safon, a gall myfyrwyr hefyd greu adnoddau i’w gilydd.
 • Gellir defnyddio gwrthrychau dysgu Xerte ar-lein neu eu hallforio a’u defnyddio all-lein pan fydd cysylltiad â’r we yn gyfyngedig. Mae hefyd yn hawdd rhannu ac addasu adnoddau dysgu pobl eraill.
 • Gall Xerte gael ei blannu yn Blackboard yn hawdd neu ei gysylltu ag ef.
 • Gallwch lunio gwahanol fathau o dudalennau at ddibenion addysgeg gwahanol: cyflwyno gwybodaeth, archwilio safbwyntiau amgen, asesu cyfansymiol, rhyngweithgarwch ayyb.
 • Mynediad ar-lein ar unwaith – cliciwch ar Publish a gosodwch briodoledd y gwrthrych i Public a bydd eich adnodd dysgu’n weladwy ar y we yn yr url a nodwyd.
 • Ffôn symudol-gyfeillgar – mae html5 export yn gweithio ar ystod o ffonau clyfar a dyfeisiau llechen.

Gosodwch ragor o gwisiau ond gwnewch lai o farcio: crëwch gwisiau sy’n marcio eu hunain gan alluogi dysgwyr i hunan-brofi a derbyn adborth yn syth

Ble?

Link to CPD Module on Getting Started with Xerte:

Ymchwil a Llenddiaeth:

Kelt, Chapter 16 – Parallel Lines: A Look at Some Common Issues in the Development, Repurposing, and Use of Online Information Literacy Training Resources at Glasgow Caledonian University, In Distributed Learning, Chandos Publishing, 2017, Pages 285-303, ISBN 9780081005989, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100598-9.00016-7.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081005989000167)

Keywords: Information literacy training; online training resources; web-based training; design; virtual learning environment; learning management systems; information literacy frameworks

Vickerstaff, R. (2015). Implementation of technology enhanced learning pedagogy and impact on employability and learning within engineering education frameworks (Order No. 10085237). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1783894985). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1783894985?accountid=14680

Hockings, C., Brett, P., & Terentjevs, M. (2012). Making a difference-inclusive learning and teaching in higher education through open educational resources. Distance Education, 33(2), 237-252. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1034609441?accountid=14680

Astudiaethau Achos: