Xerte Online Toolkits

Xerte-Logo cropped

Mae Xerte yn declyn sydd yn galluogi i chi:

  • Greu adnoddau rhyngweithiol o ansawdd da yn gyflym neu i gael y dysgwyr i’w greu ar gyfer ei gilydd.
  • Defnyddio gwrthrychau Xerte arlein neu i lawr lwytho a defnyddio oddi ar-lein lle nad oes cysylltedd.
  • Rhoi gwahanol fathau o dudalennau at ei gilydd ar gyfer mathau gwahanol o resymau pedagogeg – er enghraifft; cyflwyno gwybodaeth, chwilio safbwyntiau gwahanol, asesu dealltwriaeth neu darparu archwiliadau agored.
  • Hawdd i rannu gydag eraill ac i addasu adnoddau dysgu eraill.
  • Ar-lein yn syth – cliciwch Cyhoeddi (Publish) a gosodwch y briodwedd i ‘Public’, bydd eich adnodd dysgu nawr yn weledig i’r we wrth ddefnyddio’r url a ddarparwyd.
  • Mae HTML5 yn gweithio ar amrediad o ddyfeisiau symudol.
  • Creu mwy o gwisiau ond gwneud llai o farcio.

Os hoffech ddechrau defnyddio Xerte, cysylltwch â Helen Davies, bydd Helen yn creu cyfrif i chi ac yn rhoi cymorth ac arweiniad ar sut i ddechrau defnyddio Xerte.

Mae sesiynau hyfforddi yn cynnwys:

Dylunio ar gyfer Dysgu: Bydd hwn yn cynnwys bwrdd stori ‘storyboarding’, adnoddau dysgu, hygyrchedd, Blackboard. Bydd hyn wedi anelu at gynllunio gwrthrych rhyngweithiol ar-lein gan ddefnyddio Xerte, fe all hefyd gael ei addasu i gynllunio’ch dysgu neu unrhyw adnodd.

Dechrau gyda Xerte: Bydd hwn yn sesiwn ymarferol sydd yn cynnwys creu cyfrif a chofnodi i mewn, arolwg o’r gwahanol fathau o dudalennau, a thasgau bydd yn helpu chi i greu’ch adnodd dysgu cyntaf.

Mynd ymhellach gyda Xerte: Bydd hwn eto’n sesiwn ymarferol gydag elfennau sy’n cynnwys nodweddion opsiynol y gwahanol fathau o dudalennau, cydweithredu gydag eraill, cyhoeddi’ch adnodd dysgu a ‘RSS Feeds’.

Gweithdy Ymarferol: Mae SALT yn cynnal gweithdai lle allwch ddod â’ch deunydd a gwnawn helpu chi i greu adnoddau dysgu. Gallwch alw i mewn neu dod i’r sesiynau’n rheolaidd a dysgu sut i ailddefnyddio’ch adnoddau i’w gwneud yn rhyngweithiol.

One Comment

  1. Pingback: Getting Started with Xerte – TEL Month – Swansea Academy of Learning and Teaching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *