ELTA / ESSA

Addysgu rhagorolCynllun Gwobrau Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu / Cymorth Rhagorol i Fyfyrwyr

Caiff y Gwobrau Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu a Chymorth i Fyfyrwyr (ELTA/ESSA) eu dyfarnu’n flynyddol i aelodau staff sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i brofiad dysgu myfyrwyr. Mae’r ymgeiswyr yn cael eu henwebu gan ddau fyfyriwr yn y lle cyntaf, a rhaid i bob enwebiad dderbyn cymeradwyaeth Pennaeth Coleg yr aelod staff. Caiff enwebiadau eu hasesu gan banel o feirniaid sy’n cynnwys Cyfarwyddwr Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe, y Dirprwy Is-ganghellor (Academaidd), enillydd blaenorol Gwobr Dysgu ac Addysgu’r Is-ganghellor a swyddog sabothol o Undeb y Myfyrwyr.

Nodau’r Cynllun Gwobrau Rhagoriaeth Dysgu ac Addysgu/Cymorth i Fyfyrwyr

  • Rhoi cydnabyddiaeth gyhoeddus i bwysigrwydd ansawdd addysgu a chymorth dysgu ym Mhrifysgol Abertawe.
  • Annog a hwyluso ymagwedd fyfyriol gan staff at ansawdd yr addysgu a’r cymorth dysgu a ddarperir gan eu cydweithwyr a chanddynt hwy eu hunain.
  • Darparu cyfle i fyfyrwyr gyfrannu mewnbwn sylweddol wrth ddyfarnu’r wobr bwysig hon.

Bwriad y Gwobrau Rhagoriaeth Dysgu ac Addysgu/Cymorth i Fyfyrwyr yw adlewyrchu gwerthfawrogiad myfyrwyr o ansawdd yr addysgu a’r cymorth maent wedi’u derbyn; rhoddir cyfle i’r holl fyfyrwyr enwebu un o’u hathrawon neu o blith aelodau staff eraill am y gwobrau hyn.

(Mae cynllun ELTA/ESSA yn ddatblygiad ar sail yr hen Gynllun Gwobr Addysgu Nodedig (DTA))


Cliciwch yma i ddangos enillwyr blaenorol.


Comments are closed.