Datblygiad Proffesiynol Parhaus DPP – Arferion Cynwysol

a screen of faces from different backgrounds Hoffai SALT croeso chi i’n cwrs bach gyntaf DPP. Rydym wedi creu cwrs ar Canvas o dan yr enw, ‘CPD Inclusive Practices’ sydd wedi’ ddylunio i helpu staff dysgu a chefnogol ddatblygu dull fwy cynhwysol yn ei rôl. Mae’r cwrs yma yn cynnwys llawer o wybodaeth am eich rhwymedigaeth yn nhermau’r gyfraith a pholisïau Prifysgol Abertawe yn ôl ddarpariaeth yr holl amrediad o nodweddion warchodedig.

Mae’r cwrs o dan ddatblygiad ac felly rydym yn croesawi’ch syniadau a’ch barn. Mae yna adran blog lle mae staff yn cael eu hannog i bostio wybodaeth gwerthfawr a diweddar ynglŷn â Ymarfer Cynhwysol yn eu ddisgyblaeth. Yn ychwanegol i’r cynnwys ar-lein bydd yna gweithdai.

Gallwch hunangofu ar  y cwrs a chymryd eich amser i archwilio’r cynnwys yn eich hamddena.

Rydw i’n gobeithio fydd cynnwys y cwrs ei hun, a’r angen i fod yn well yn beth rydym yn gwneud, yn ddigon o ysgogiad i gymryd rhan yn y cwrs DPP Arferion Cynwysol, ond rwy’n rhagweld bod bathodynnau yn rhoi anogaeth pellach i ddysgu.

Mae’r syniad bod staff yn gallu defnyddio’r cynnwys cyfarwyddol o fewn y modiwl, ac felly’n cael eu wobrwyo gyda delwedd ddigidol o “fathodyn” ar ôl cwblhau yn ogystal â fathodyn metel. Mae’r bathodynnau digidol yma yn adnabyddus fel sgiliau ardystiadwy.

Gadewch i Mandy Jack wybod sut rydych wedi dod ymlaen

Comments are closed.