Adnoddau Ar-lein ABC

Cyfryngau Digidol Arweiniad i Gyfranogwyr Taflen Wybodaeth Modiwlau Taflen Waith Bwrdd Stori a Chynllun Gweithredu Cerdyn Caffael Cerdyn Cydweithredu Cerdyn Trafod Cerdyn Ymchwilio Cerdyn Ymarfer Cerdyn Ymarfer Taflen Weithgareddau Ychwanegol Yr holl adnoddau (Zip, 4MB) Canllawiau Fideo Defnyddio’r Taflen Wybodaeth Modiwlau Ar-lein Defnyddio’r Bwrdd Stori Ar-lein

Continue reading

ABC – Dolenni Defnyddiol

Adnoddau Ar-lein Tudalen we UCL ABC LD Pecyn Cymorth ABC LD 2018 (yn cynnwys adnoddau pecyn cymorth, fideos, cwestiynau cyffredin) Trosolwg o Gynllun Dysgu ABC (SlideShare) Mathau o Ddysgu (fideo) Dylunio Rhaglenni a Modiwlau gydag ABC Curriculum Design UCL ABC ar Twitter ( @ABC-LD ) Cyhoeddiadau Learning Types Laurillard, D. (2012).…

Continue reading

ABC – Enghreifftiau

Jo Berry ac Eifftoleg – proses bwrdd stori Jo Berry ac Eifftoleg ar y broses … Meddai Jo: “Really positive and we got so much done. I am feeling much more upbeat about curriculum reform in our department now !” Gwaith grŵp TAR addysg uwch – proses bwrdd stori Proses…

Continue reading

Dyluniad Dysgu ABC

ABC ym Mhrifysgol Abertawe ‘y gweithdy datblygu cwricwla ynni-uchel, ymarferol’ Mae ymagwedd ABC yn ysgogi lefel uchel o ymgysylltu, deialog a myfyrio grŵp am ddylunio cwricwla. Mewn 90 munud yn unig, mae timau addysgu’n gweithio gyda’i gilydd i greu ‘bwrdd stori’ gweledol sydd wedi’i wneud o gardiau wedi’u hargraffu ymlaen…

Continue reading

Adnoddau Wyneb yn wyneb ABC

I hwyluswyr Cyflwyniad Rhestr Wirio Gwybodaeth am Argraffu Cynllun Sesiynau Arweiniad ar Weithdai I ymarferwyr Taflen Waith Bryddau Stori Taflen Wybodaeth am Fodiwlau Cerdyn Caffael Cerdyn Cydweithredu Cerdyn Trafod Cerdyn Archwilio Cerdyn Ymarfer Cerdyn Cynhyrchu Taflen o Weithgareddau Ychwangeol Cynllun Gweithredu  

Continue reading