Rheoliadau Hygyrchedd Digidol

Beth yw Hygyrchedd Digidol? Gallu gwefan, dyfais symudol neu ddogfen electronig i gael ei llywio a’i deall gan ystod eang o ddefnyddwyr, gan gynnwys y defnyddwyr hynny ag anableddau gweledol, clywedol, motor neu wybyddol yw hygyrchedd digidol. (whatis.com, 2016) I’r rhai hynny sy’n ei chael hi’n anodd cyrchu technolegau digidol,…

Continue reading