Blackboard

MyStudies

Ar gyfer gwybodaeth Uwchraddio a Throsi, cliciwch yma.

Blackboard (wedi dynodi fel MyStudies) yw amgylchedd dysgu rhithiol (VLE) y Brifysgol, gall cael ei ddefnyddio o unrhyw le ar unrhyw adeg, dydd neu nos.

Mae Blackboard yn cael ei ddefnyddio ar draws y Brifysgol fel ffordd o ddosbarthu adnoddau eich pwnc neu fodiwl i’ch myfyrwyr. Yn ychwanegol mae yna nifer o declau eraill ar gyfer:

 • Trosglwyddo Cynnwys
 • Cyfathrebu
 • Asesiad
 • Teclau dysgu rhyngweithiol

Blackboard

Mae Blackboard yn galluogi i chi a’ch myfyrwyr i greu (yn ogystal â phethau eraill) blogs, wikis a podcasts. Mae’n caniatáu cyfleoedd i fyfyrwyr i fod yng nghlwm â gwaith grŵp cydweithredol ac asesiadau unigol. Mae yna gyfleusterau hunan marcio a gwiriad llên-ladrad trwy Turnitin.

I ddechrau gyda Blackboard, y cam cyntaf yw deall system Blackboard … Mewn gofnodwch a llywiwch o amgylch y system i gael blas ohono. Cysylltwch â thîm Blackboard ar gyfer cyfrif os nad oes un gennych – blackboard@swansea.ac.uk

Mae yna sesiynau galw heibio (fel arfer pob wythnos) i’ch helpu defnyddio’r system. Mae’r rhain yn rhoi cyfle i chi ddod i ofyn cwestiynau, i drwsio pethau ac i gael help gyda beth bynnag rydych yn gwneud. Mae’r sesiynau yma yn cael eu hysbysebu’n wythnosol.

Mae yna amrywiaeth o adnoddau cefnogaeth ar gael o dab ‘Help’ yn Blackboard.

Gofynion Isafswm y Brifysgol ar gyfer Modylau Blackboard

Er mwyn mwyhau’r wybodaeth sy’n cael ei ddarparu i fyfyrwyr ac i ddatblygu’r defnydd mae’r Brifysgol yn gwneud o Blackboard, mae gofynion isafswm wedi cael eu creu ar gyfer modylau Blackboard gan Bwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Brifysgol.

Bydd modylau newydd Blackboard yn cael eu creu gyda thempled cwrs yn gyfatebol i’r rhestr isod:

 • Cartref
 • Gwybodaeth Modiwl
 • Cynnwys y Modiwl
 • Asesiad ac Adborth
 • Cysylltiadau Staff
 • Cymorth Staff (mae’r eitem yma ar gyfer staff yn unig, nid yw myfyrwyr yn gallu eu gweld)
 • Teclau
 • Cymorth

Yn ychwanegol dylid adnoddau’r ddarlith bod ar Blackboard o leiaf 24 awr cyn y ddarlith.

Gallwch lawr lwytho Papurau Pwyllgor Dysgu ac Addysgu sydd yn amlinellu Isafswm Gofynion ar gyfer y modylau, isod.

Ar gyfer gwybodaeth ar Bolisi Eiddo Deallusol y Brifysgol gwelir ein tudalen Polisïau a Gweithdrefnau.

8 Comments

 1. Pingback: VLE minimum standards | totallyrewired

 2. Is there a process I need to go through to put scanned book chapters onto BB for student’s to access? Or should I just do it myself (I know how to, I just didn’t want to inadvertently breach any copyright regulations).

 3. Pingback: Welcome back for the 1617 Academic Year – Swansea Academy of Learning and Teaching

 4. How can I get enrolled on to a module as an instructor in order I can access the module information

 5. Hello

  Can you clarify the university policy on placing seminar material on Blackboard? Is there a relevant policy document?

  Thank you

  Sebastian Kitching, SoM

  • Hi Sebastian,

   The policy document (VLE minimum requirements – link on this page above) only mentions lecture materials, as you’ve probably noticed, hence the question.

   Very possibly you could just extrapolate a bit and think along the lines of if you have materials for a seminar of the sort that could be put onto Blackboard, just put them up as if it was a lecture … and if you haven’t then don’t. I think that’s what I’d do.

   If you want something more definitive, I’d guess either someone in your College could point you towards something (maybe Marie Campbell-Davies, or Emma Lydiard-Jenkins ?), or failing that I know Phil Maull (Head of Academic Quality Services) in the Abbey has been looking at the Blackboard Minimum requirements with an eye to updating them for a while, so he might be able to help you more.

   Hope that is of some use,

   Matthew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *