Guest Post: Dr Patricia Xavier – Critical Pedagogy

Mae’n ddrwg gennym ddim ar gael. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. This week I spoke about the discrimination I’ve experienced as a female engineer to my (overwhelmingly white and male)…

Continue reading

Critical Pedagogy Community of Practice

Mae’n ddrwg gennym ddim ar gael. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. The past year has brought discussions about equality, diversity and inclusion to the forefront in an abrupt and painful…

Continue reading

Arsylwi Drws Agored – Dysgu Grŵp Mawr

Yn ystod mis Tachwedd 2019, roeddwn ddigon ffodus i arsylwi dau aelod o staff yn dysgu a rhoi cefnogaeth addysgu i grŵp mawr o fyfyrwyr. Y cyntaf, Dr. Mark Coleman o Goleg Peirianneg, yn dysgu dros 150 o fyfyrwyr yn ei ddosbarthiadau, a Dr. Sian Rees o Goleg y Celfyddydau…

Continue reading

Cofnodion Adborth – Gweithio gyda’r Broses Adborth

Cyfieithwyd gan Natalie Morgan Canolbwyntio ar Adborth Fe wnaeth ein Dirprwy Is-ganghellor (Addysg) Yr Athro Martin Stringer cyhoeddi Strategaeth Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe, ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Strategaeth Dysgu ac Addysgu Prifysgol Abertawe Er mwyn i ni gyflawni’r chwe amcan yn ein strategaeth, bydd ein cwricwlwm yn…

Continue reading

Un mis ym mywyd tîm Llydanu Mynediad

Alice Davies Rheolwr Partneriaeth Partneriaeth Ymgyrraedd Yn Ehangach De Orllewin Cymru …gydag Ymgyrraedd yn Ehangach a Chamu Ymlaen i Brifysgol Abertawe. Mae mis Mehefin yn aml yn fis prysur i dimau Llydanu Mynediad ac mae hyn yn wir iawn i dîm Ymgyrraedd yn Ehangach yn y Brifysgol. Yn ystod mis Mehefin,…

Continue reading

Wythnos TEL DPP – Mae’r stori’n Parhau’

Shaking hands

    Roedd Mai 13eg – 17eg 2019 yn wythnos TEL DPP yma yn SALT. Am y tro cyntaf, fe wnaethon ni cynnig tair ffordd i ddysgu rhagor am fuddion pedagogeg dysgu trwy dechnoleg, i gyd mewn un wythnos:- TRAFODAETHAUTEL19 – Rhaglen o drafodaethau byw ar-lein yn defnyddio Blackboard Collaborate…

Continue reading

Parchu Doniau a Dulliau Dysgu Amrywiol Ymagwedd Gyfunol

Seven Characteristics of a Good University Teacher

Ddydd Mercher 20 Chwefror, cymerais ran mewn gweithdy ynghylch “Parchu Doniau a Dulliau Dysgu Amrywiol: Ymagwedd Gyfunol”, yr un diweddaraf mewn cyfres o weithdai a drefnwyd gan ADAA ar “Saith Nodwedd Athro Prifysgol Da”. [1] Wedi’u hysbrydoli gan waith Arthur W. Chickering a Zelda F. Gamson [2], nod y gweithdai…

Continue reading