Ar ôl Cymrodoriaeth, beth nesaf?

Llongyfarchiadau! Dim ond dechrau cydnabyddiaeth broffesiynol o’ch arbenigedd dysgu ac addysgu yw derbyn cymrodoriaeth o’r AAU. Unwaith i chi dderbyn Cymrodoriaeth (unrhyw gategori) dylech barhau i fod mewn “arfer da”. Beth yw “Arfer Da”? Mae’r AAU yn disgrifio parhau i fod mewn arfer dafel: “parhau i weithio yn unol â’u…

Continue reading