Ar ôl Cymrodoriaeth, beth nesaf?

Llongyfarchiadau! Dim ond dechrau cydnabyddiaeth broffesiynol o’ch arbenigedd dysgu ac addysgu yw derbyn cymrodoriaeth o’r AAU.

Unwaith i chi dderbyn Cymrodoriaeth (unrhyw gategori) dylech barhau i fod mewn “arfer da”.

Beth yw “Arfer Da”?

Mae’r AAU yn disgrifio parhau i fod mewn arfer dafel: “parhau i weithio yn unol â’u disgrifydd Cymrawd perthnasol (fel amlinellir yn y Fframwaith)’

Mae’r disgwyliad bod Cymrodyr yn parhau mewn “Good Standing” yn ddiamheuol o fewn Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU. Mae yna ddisgwyl i Gymrodyr parhau i ddatblygu’n broffesiynol (CPD) ac i adlynu i’r Cod Ymarfer yma ar gyfer Cymrodyr yr AAU.

Sut i aros mewn “Arfa Da”?

Dylid aelodau o staff gwneud hyn ar sail bob tair blynedd. Gall hyn cael eu tystio gan y gweithgareddau canlynol:

  • Datblygiad Proffesiynol Parhaus trwy, er enghraifft, cymryd rhan mewn amryw o DPP sy’n cael eu cynnig gan SALT, gweithdai AAU ar lefel disgyblaeth a chenedlaethol.
  • Datblygu a dosbarthu dysgu a gweithgareddau mwyhad ar gyfer cydweithwyr tu allan i’r Brifysgol.
  • Ymgymryd ag ymchwil addysgeg

Digwyddiadau arwyddocaol megis enwebiad ar gyfer neu derbyn gwobr a/neu datblygu gyrfa.

Gwelir manylion pellach am gynnal “Arfel Da” ar wefan yr AAU.

 

2 Comments

  1. Pingback: Continuing to improve your practice aka Good Standing – Swansea Academy of Learning and Teaching

  2. Pingback: Celebrating 500 Fellows at Swansea University – HEA Fellowship – an investment for your future – Swansea Academy of Learning and Teaching

Leave a Reply

Your email address will not be published.