Bett 2017

Croeso i arwydd 'BETT' gyda llawer o bobl yn dod i mewn i'r sioe.

Yr wythnos diwethaf, ges i’r fraint i fynychu “Bett 2017”. Rydw i wedi bod yn mynychu ‘Bett’, sydd yn sefyll am Hyfforddiant Addysgol Prydain a Thechnoleg Sioe am triarddeg mlynedd. I mi, dyma’r lle i arddangos ac/neu archwylio’r defyndd o dechnoloeg gwybodaeth mewn addysg. Erbyn hyn, nad yw maint na’r cwmpas yr un fath. Yn ô Wikipedia, fe ddechreuwyd y sioe yn 1985 yng Nghanolfan Arddangosfa Olympia yn Llundain ac yn bellach wedi symud i’r ExCel yn Dociau Llundain yn 2013 (credaf bod y lleoliad yma llawer gwell!) Felly, gyda dros trideg o sioeau, dwi’n credo fod Bett n llwyddianu yn eu maes. Mae Bett yn atynnu ymwelwyr ag arddangoswyr o bob man yn ybyd (mae’n arbennig cael y cyfle i archwilio syniadau gwahanol), yn enwedig ar draws y DU (cysylltiadau da iawn). Pan ddechreuais mynd a’n myfyrwyr TAR i Olympia, roedd Bett i weld yn annog pobl â dylanwad ag/neu arian i fynychu. Nad oes dim wedi newid heblaw am y canfyddiad o ‘bobl â dylanwad’.  Mae yna bellach llawer fwy o ddysgwyr ag athrawon ostynedig i’w weld yn y sioe, Bett. Mae hyn yn cadarnhau’r syniad bod llais y myfyrwyr, eu dylanwad a fod dysgu o dan eu harwain nhw yn bwysig iawn. Os ydych am fod yn athro/athrawes yng nghanrif 21ain, felly y dylech chi ddod o hyd i beth mae’r holl beth am.

Edrychwch ar y Storify yma https://storify.com/susaltteam/bett-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.