Sesiynau Drys Agored Ute Keller

Mae Ute yn cynnig dull gwahanol i’w sesiynau hi oherwydd natur y dosbarthiadau. Grwpiau bach (25 o fyfyrwyr ar y mwyaf) yw ei sesiynau i gyd ac maent yn anodd ceisio cynnig dyddiad felly mae hi’n awgrymu eich bod chi’n cysylltu â hi’n uniongyrchol i ddarganfod ba sesiynau sydd ar y ffordd.

Y math o bethau sy’n cael ei gynnig yn sesiynau Iaith Almaeneg Ute yw:

  • Niferoedd myfyrwyr bach (25 ar y mwyaf)
  • Gwaith grŵp o fewn gosodiad y dosbarth
  • Trafod/trin a chynllunio trafodaeth
  • Sesiynau ymarferol iaith
  • Gweithgareddau rhyngweithiol ac asesiad ffurfiannol o fewn y dosbarth
  • Ymrwymiad gyda’r myfyrwyr
  • Dysgu fel perfformiad

Comments are closed.