Datblygiad Proffesiynol Parhaus


SALT CPD Framework

(delwedd gan Debbie Baff @debbaff)


Mae fframwaith Datblygiad Proffesiynol Parhaus SALT wedi selio ar addysgeg a thystiolaeth. Mae wedi cael ei fapio i Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig (UKPSF) yr AAU a fydd yn ymgorffori Bathodynnau Digidol lle’n bosib.

Yr amcanion yw i:

  1. Cefnogi staff i wella’u hansawdd dysgu
  2. Cynnig gweithgareddau ar gyfer rhaglen datblygiad proffesiynol ar gyfer yr holl staff
  3. Gosod disgwyliadau sy’n berthnasol i ddatblygiad proffesiynol
  4. Datblygu a chynorthwyo amrediad llydan o ddiffiniadau datblygiad proffesiynol parhaus
  5. Gwella ansawdd dysgeidiaeth myfyrwyr a chanlyniad i fyfyrwyr

Mae wedi cael eu ffurfio o’r elfennau canlynol yma:

PGCert as CPD

Rhaglen Cynhadledd


Mae ein cynhadledd flynyddol yn uchafbwynt yng nghalendr SALT.

Neu gwelwch cynhadleddau blaenorol yma.

Open Door Teaching

Rhaglen Drws Agored

 


Ymagwedd Datblygu Proffesiynol Parhaus yw addysgu drws agored, a arloeswyd ym Mhrifysgol Curtin yng ngorllewin Awstralia, sy’n cael ei datblygu yma yn Abertawe ar hyn o bryd.

Ymagwedd golegol at rannu arfer addysgu ardderchog yw hon, drwy arsylwi ar athrawon da a siarad â hwy am eu harfer wedi hynny.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

PGCert as CPD

TUAAU ar gyfer Staff Dysgu Newydd


Mae SALT wedi bod yn gyfrifol o’r TUAAU (Tystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch) am ddwy flynedd ac rydym yn dechrau gyda’n trydedd garfan eleni.

Gall manylion y rhaglen gael ei ddarganfod yma.

Swansea Application Route

Llwybr Cais Abertawe ar gyfer Cydnabyddiaeth yr AAU


Mae’r llwybr gais mewnol (SAR) ar gyfer gymrodoriaeth yr AAU wedi bod yn rhedeg am ddwy flynedd. Mae’r canlyniad o hwn wedi gweld cynnydd yn nifer o staff gyda chymrodoriaeth. Nawr, mae gan Abertawe dros 300 cymrawd ac mae’r Brifysgol ar daflwybr.

Am ragor o wybodaeth am y broses a beth allwn wneud i’ch helpu, cliciwch yma.

PGCert Elements as CPD

Elfen cyrsiau bach o’r TUAAU ar gyfer holl staff y Brifysgol


Mae cyrsiau o’r TUAAU ar gael i bawb, hyd yn oed os nad ydych yn gwneud y TUAAU.

Er enghraifft, Cynwysoldeb.

Technology Enhanced Learning

Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg (TEL)

 


Sesiynau cefnogi a datblygu ar y themâu TEL ar gael o ADAA drwy gydol y flwyddyn, gellir dod o hyd i’r rhain o dan y rhan Digwyddiadau.


PGCert as CPD

Datblygiad Proffesiynol Parhaus o’ch cadair


Dyma ddewis o DPP hunangynhwysol. Rhai bach a rhai mawr !

Er enghraifft:


Pob eicon ar y dudalen hon o: Icons8

Comments are closed.