Datblygiad Proffesiynol Parhaus


SALT CPD Framework

(delwedd gan Debbie Baff @debbaff)


Mae fframwaith Datblygiad Proffesiynol Parhaus SALT wedi selio ar addysgeg a thystiolaeth. Mae wedi cael ei fapio i Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig (UKPSF) yr AAU a fydd yn ymgorffori Bathodynnau Digidol lle’n bosib.

Yr amcanion yw i:

  1. Cefnogi staff i wella’u hansawdd dysgu
  2. Cynnig gweithgareddau ar gyfer rhaglen datblygiad proffesiynol ar gyfer yr holl staff
  3. Gosod disgwyliadau sy’n berthnasol i ddatblygiad proffesiynol
  4. Datblygu a chynorthwyo amrediad llydan o ddiffiniadau datblygiad proffesiynol parhaus
  5. Gwella ansawdd dysgeidiaeth myfyrwyr a chanlyniad i fyfyrwyr

Mae wedi cael eu ffurfio o’r elfennau canlynol yma:

PGCert as CPD

Rhaglen Cynhadledd a Seminar / Gweithdy


Mae ein cynhadledd flynyddol yn uchafbwynt yng nghalendr SALT. Gwelir gwefan y gynhadledd yma.

Neu gwelwch cynhadleddau blaenorol yma.

Y flwyddyn yma, byddwn yn gweld ddychweliad rhaglen seminar SALT fydd â’r thema ‘7 Characteristics of a Good Teacher’ (cliciwch yma am fanylion).

Open Door Teaching

Open Door Teaching

 


Open door teaching is a CPD approach pioneered at Curtin University in Western Australia, which is now being developed here at Swansea.

It is a collegial approach to sharing excellent teaching practice, by simply watching good teachers teach and talking to them about it afterwards.

For more information, click here.

We are in the process of setting the programme up and will be launching it at an event in February 2018.

PGCert as CPD

TUAAU ar gyfer Staff Dysgu Newydd


Mae SALT wedi bod yn gyfrifol o’r TUAAU (Tystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch) am ddwy flynedd ac rydym yn dechrau gyda’n trydedd garfan eleni.

Gall manylion y rhaglen gael ei ddarganfod yma.

Swansea Application Route

Llwybr Cais Abertawe ar gyfer Cydnabyddiaeth yr AAU


Mae’r llwybr gais mewnol (SAR) ar gyfer gymrodoriaeth yr AAU wedi bod yn rhedeg am ddwy flynedd. Mae’r canlyniad o hwn wedi gweld cynnydd yn nifer o staff gyda chymrodoriaeth. Nawr, mae gan Abertawe dros 300 cymrawd ac mae’r Brifysgol ar daflwybr.

Am ragor o wybodaeth am y broses a beth allwn wneud i’ch helpu, cliciwch yma.

PGCert Elements as CPD

Elfen cyrsiau bach o’r TUAAU ar gyfer holl staff y Brifysgol


Mae cyrsiau o’r TUAAU ar gael i bawb, hyd yn oed os nad ydych yn gwneud y TUAAU.

Er enghraifft, Cynwysoldeb.

Technology Enhanced Learning

Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg (TEL)

 


Sesiynau cefnogi a datblygu ar y themâu TEL ar gael o ADAA drwy gydol y flwyddyn, gellir dod o hyd i’r rhain o dan y rhan Digwyddiadau.


Yn dilyn sesiynau ‘Yn ôl at Blackboard’ ym mis Medi 2018, bydd mwy o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau ar thema ‘Blackboard‘ ar gael ar y ddau gampws yn ystod mis Tachwedd.

  • Mae’r sesiynau Hanfodion Blackboard a Chwisiau a Phrofion Blackboard wedi’u hanelu at helpu defnyddwyr newydd Blackboard, yn ogystal â’r rhai sy’n dymuno dysgu mwy am Blackboard ar gyfer asesiadau.
  • Bydd sesiynau ‘Recordio Darlithoedd‘ yn dangos pa mor hawdd yw’r feddalwedd i’w ddefnyddio, a sut i ddefnyddio’r recordiad o fewn modiwl Blackboard i’r myfyrwyr ei wylio.
  • Bydd Adnoddau Dysgu Gwrthdro ar gyfer eich dosbarth ‘yn amlinellu’r dull, yn archwilio’r sail resymegol addysgeg y tu ôl iddo, yn dangos rhai o’r offer a ddefnyddir i greu adnoddau dysgu gwrthdro ac yn arddangos y modiwl DPP ar Ddysgu Gwrthdro.

Mae Amserlen Mis Tachweddwhich yn cynnwys gwybodaeth ynghylch pryd a lle mae sesiynau ar gael, yn ogystal â’r wybodaeth lawn a’r dolenni cadw ar bob un.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at helen.m.davies@swansea.ac.uk or salt@swansea.ac.uk

PGCert as CPD

Datblygiad Proffesiynol Parhaus o’ch cadair


Dyma ddewis o DPP hunangynhwysol. Rhai bach a rhai mawr !

Er enghraifft:


Pob eicon ar y dudalen hon o: Icons8

Comments are closed.