Tweetchat Cynwysoldeb

Rydw i eisiau hysbysebu Tweetchat cyntaf Cynwysoldeb Prifysgol Abertawe. Bydd yn dechrau am 12yp ar Ddydd Iau 12fed o Orffennaf. Ymunwch â ni, i ofyn ac ateb rhai o’r cwestiynau bydd gan lawer ohonom ni ac efallai dim eisiau gofyn. Felly, os rydych chi ond yn edrych am gyngor, neu eisiau cymryd rhan, cadwch amser cinio Dydd Iau nesaf yn rhydd ar gyfer Tweetchat!

Felly beth yw Tweetchat?
Tweetchat yw trafodaeth byw ar Drydar. Fel arfer, mae cwestiwn yn cael ei bostio gydag amser penodol i’w ateb ac yna’r cwestiwn nesaf ac yn y blaen. Maent ran amlaf wedi chymedroli ac fel arfer wedi ffocysu o amgylch testun. Er mwyn dilyn y sgwrs ar Drydar mae yna hapnod arbennig yn cael eu defnyddio. Cliciwch yma i ddarllen rhagor ynglŷn â sefydlu Tweetchat: Canllawiau ar gyfer cynnal Tweetchat

• Ein hapnod unigryw yw #InclusiveHEChat
• Ein henw ar Twitter yw @InclusiveSU

Dyma’r cwestiynau ar gyfer Tweetchat cyntaf @InclusiveSU:

Cwestiynau ac amseriadau

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.