WebPA

WebPA logo

Mae WebPA yn declyn arlein awtomatig sydd yn hyrwyddo marcio grŵp cyfoes. Os rydych chi’n gwneud gwaith grŵp gyda’ch myfyrwyr, mae’n galluogi iddynt farcio perfformiad ar amrediad o griteria graddio sydd wedi gosod gennych chi.

Rydym wedi bod yn defnyddio WebPA yma yn Abertawe am nifer o flynyddoedd ac i’r rheini sydd yn ei ddefnyddio, maent yn ei hoffi. Mae adborth myfyrwyr hefyd yn bositif iawn.

Mae’r meddalwedd yn ffynhonell agored ac mae wedi cael ei integreiddio i mewn i Blackboard.

Gallwch ddarganfod rhagor o wybodaeth ar y meddalwedd o wefan y prosiect: http://webpa.ac.uk/

Cysylltwch â salt@abertawe.ac.uk am wybodaeth ar ddefnyddio WebPA yn Abertawe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.