Sut i geisio am Gymrodoriaeth


Rhybudd: mae manylion y broses gais ar y modiwl Bb ar gyfer y rhai sydd wedi cofrestru i gyflwyno cais ym mis Hydref 2018.


Yn dilyn ailachrediad llwyddiannus ar gyfer ein llwybr mewnol, rydym yn rhedeg dwy raglen cymorth ochr yn ochr tan y dyddiad cau nesaf sef Hydref 19eg 2018.

Rhaglen Cyn-Hydref 2018 – tan Hydref 19 2018: mae’n cynnwys cwblhad o Gwis ynglŷn â’r UKPSF a Chymrodoriaeth yr AAU. Mae yna fanylion ar y modiwl Bb.

Cliciwch yma er mwyn gofyn am fynediad i fodiwl Cais Cymrodoriaeth yr AAU.

Rhaglen newydd – O Hydref 19 2018 ymlaen: Cofrestrwch ar gyfer Sesiwn Gwybodaeth ar ein tudalen Digwyddiadau i Ddod.

Bydd rhagor o fanylion ar gael ym mis Hydref.

Ymholiadau pellach

Cysylltwch â Louise Rees neu Darren Minister yn y Tîm Cydnabyddiaeth (salt@abertawe.ac.uk)

Comments are closed.