Dyddiadau Cau Ceisiadau

Dyddiadau Cais (Holl Lwybrau)

Dyddiadau Cau (12 hanner dydd)

Dyddiadau Cais 2019-2020
Dyddiad Cau Dyddiad Panel Llwybr Cais Abertawe
Dydd Llun 12 Hydref 2020 24 Tachwedd 2020
Dydd Llun 1 Chwefror 2021 22 Mawrth 2021
Dydd Llun 26 Ebrill 2021 11 Mehefin 2021
Dydd Llun 26 Gorffennaf 2021 9 Medi 2021

Sylwer:

Wrth baratoi’ch cais am Gymrodoriaeth drwy’r Llwybr Profiadol neu’r llwybr cefnogol ar gyfer myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig, rhaid cynnwys yr elfennau mandadol.  Mae’r rhain wedi’u hamlinellu ar Dudalen Sut i Wneud Cais neu dudalen Sut i Wneud (PGR students)

Rhaid i chi gofrestru ar y modiwl Blackboard ac wedi cwblhau’r ddwy elfen orfodol cyn cyflwyno cais. Rhaid cyflwyno ceisiadau’n electronig drwy Blackboard. Bydd ceisiadau â gyflwynir ar ôl 20fed Orffennaf 2020 trwy CANVAS.

Rhaid cyflwyno ceisiadau drwy gyflwyniad llafar erbyn y dyddiadau cau uchod hefyd. Yna gwneir trefniadau gyda chi a’r aseswyr i chi wneud cyflwyniad cyn cyfarfod Panel Llwybr Cais Abertawe.

 

Pa mor hir mae’r broses adolygu ceisiadau?

Dylech chi dderbyn penderfyniad o fewn chwe wythnos i’r dyddiad cau. Mae hyn yn cynnwys yr amser ar gyfer asesu, cymedroli ac adolygu allanol. Gweler y diagram am y broses adolygu ceisiadau:

 

Crynodeb o'r broses asesu ar gyfer ceisiadau cymrodoriaeth yr AAU

Crynodeb o’r broses asesu ar gyfer ceisiadau cymrodoriaeth yr AAU

 

Am ragor o fanylion

Cysylltwch â’r Tîm Cydnabyddiaeth yn ADAA: Louise Rees (l.j.rees@swansea.ac.uk) neu Darren Minister (d.g.minister@swansea.ac.uk)

4 Comments

  1. Hi Louise, I want to apply to submit April 2018, so that I have time to format and collect evidence. how do I let you know?

  2. Hi Louise, are we supposed to receive the unofficial feedback on our application for Fellowship (deadline Jan 26th) via Pebble+ or via email please? When we can expect it? Many thanks for clarifying it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *