Datganiadau ategol ar gyfer eich cais Cymrodoriaeth HEA

Sawl datganiad cefnogol sydd angen?

Mae angen cyflwyno dau ddatganiad cefnogol gyda’r cais ar gyfer bob categori o Gymrodoriaeth.

 

Pwy gall darparu datganiad cefnogol?

Mae yna ddisgwyl i Gefnogwyr fod yn wybodus am y UKPSF ac yn gallu cadarnhau bod gan yr ymgeisydd profiad yn ôl Dimensiynau’r Fframwaith ar gyfer y categori o Gymrodoriaeth wedi ceisio am.

Gall staff sydd wedi ymddeol o Addysg Uwch yn y chwe mis diwethaf fod yn gefnogwyr.

Mae’n ofynnol dylid o leiaf un o’r cefnogwyr cael yr un categori o Gymrodoriaeth yr AAU mae’r ymgeisydd yn ceisio. Dylid o leiaf un Cefnogwr bod yn gyflogedig gyda Phrifysgol Abertawe wrth gyflwyno.

Ni ddylid Cefnogwyr gwrthdaro buddiannau gyda’r ymgeisydd. Felly, NID yw datganiadau o aelod teuluol yn cael ei dderbyn.

Beth ddylid ymgeiswyr gwneud?

Mae ymgeiswyr yn gyfrifol am gael eu datganiadau cefnogol ac mae’n ofynnol i un cefnogwr, o leiaf, fod yn Gymrawd o’r AAU.

Mae’n rhaid i’r datganiadau fod yn gynwysedig â’r cais erbyn y dyddiad cau.

Dylai ymgeiswyr gyflwyno eu cais wedi’i gwblhau i’w cefnogwyr i’w adolygu ac i gynnig sylwadau cyn ei gyflwyno gan y bydd gofyn iddynt wneud sylwadau ar enghreifftiau penodol.

Mae’n rhaid i gefnogwyr gwblhau’r proforma sy’n berthnasol i’r categori o Gymrodoriaeth y mae’r ymgeisydd yn ymgeisio amdani.

 

Cymrawd Cysylltiol:

Cymrawd

Uwch Gymrawd

 

Bydd y cefnogwyr yn anfon eu datganiad wedi’i gwblhau i’r ymgeisydd er mwyn iddo ef / iddi hi gael ei ychwanegu at ei gais/chais a’i gyflwyno erbyn y dyddiad cau.

Gallai ail-ddefnyddio eirdaon/datganiadau cefnogol blaenorol?

Na. Gallwch ddefnyddio’r un bobl ond rhaid cael datganiad wedi’ haddasu sydd yn cadarnhau eich cyfaddasrwydd ar gyfer y categori o Gymrodoriaeth newydd ceisir am. Dylid cefnogwyr adolygu disgrifydd y categori perthnasol er mwyn fframio’r datganiad anogir iddynt gyfeirio ato ynghyd â Dimensiynau Ymarfer y UKPSF wrth ysgrifennu’r datganiad.

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y Canllaw ar gyfer Darparu Datganiadau Cefnogol.

Leave a Reply

Your email address will not be published.