Beth yw’r AAU? ac yr Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (UKPSF)

Beth yw’r AAU?

Ffurfiwyd Advance HE yn 2018 o gyfuniad y tri sefydliad ar wahân – yr Academi Addysg Uwch, Uned Her Cydraddoldeb a Sylfaen Arweinyddiaeth ar gyfer AU.

Y bwriad yw i gwneud addysg uwch yn well ar gyfer pawb. Mae’n rhoi amrywiaeth o gyfleoedd i rhannu gwybodaeth, cysylltu pobl ac i rhoi cydnabyddiaeth yn erbyn fframwaith cenedlaethol.

Wrth gydweithio gydag unigolion, sefydliadau a chyrff cenedlaethol, mae Advance HE yn helpu staff academig mewn Addysg Uwch i addysgu ac arwain yn fwy effeithiol. Mae’n yn cynnig achredu, cymrodoriaethau, gwobrau a chynlluniau datblygiad proffesiynol i gefnogi staff academig i gynorthwyo dysgu ac i roi’r profiad gorau i fyfyrwyr o addysg uwch a’r cyfle gorau i’r dyfodol.

Am ragor o wybodaeth, gwelwch wefan Advance HE.

Beth yw Achrediad Dysgu ac Addysgu Advance HE?

Mae’r Advance HE yn cynnig llwybr Cydnabyddiaeth Broffesiynol sy’n cyfrannu tuag at broffesiynoli addysgu gan ymgynghori’r statws o Gymrawd Cysylltiol (AFHEA), Cymrawd (FHEA), Uwch Gymrawd (SFHEA) a Brif Gymrawd (PFHEA) o’r AAU. Mae’r llwybr yn seiliedig ar Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (UKPSF).

Beth yw Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (UKPSF)?

Mae Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig ar gyfer addysgu a chefnogi dysgu yn addysg uwch a lansiwyd yn 2011. Gall y manylion llawn gael ei ddarganfod yma. Mae hefyd yna grynodeb o Ddimensiynau o Ymarfer gan edrych ar y HEA and UKPSF Summary.

Mae yna 3 Dimensiwn o Ymarfer (Ardal Gweithgaredd, Gwybodaeth Craidd a Gwerthoedd Proffesiynol) sydd yn tanategu’r 4 Disgrifydd neu categori Cymrodoriaeth.

 • Disgrifydd 1 – Cymrawd Cysylltiol
 • Disgrifydd 2 – Cymrawd
 • Disgrifydd 3 – Uwch Gymrawd
 • Disgrifydd 4 – Prif Gymrawd

Er bod y Dimensiynau o Ymarfer ar wahân yn y diagram isod, dylid eu gweld yn gyfunedig ac yn gydberthnasol.

 

Mae yna 4 opsiwn ar gyfer Cydnabyddiaeth Unigol o’r AAU trwy Lwybr Cais Abertawe sef Disgrifiadau 1-3 (Cymrawd Cysylltiol, Cymrawd ac Uwch Gymrawd). I weld pa ddisgrifydd sydd orau i chi yn eich gyrfa, cliciwch yma i weld y dudalen, Llwybrau i Gymrodoriaeth.

Sut gall eich ymarfer cysylltu â’r Disgrifiadau?

Mae Adnoddau Achrediad yr Advance HE yn egluro sut mae Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU

 • yn effeithio staff,
 • y rheiny sydd: mewn rôl cefnogi dysgu,
 • yn darparu addysg uwch yng ngholegau,
 • yng ngherddoriaeth a chefnogi dysgu myfyrwyr ymchwil ôl-radd (angen dyfyniadau llenyddiaeth gynhwysfawr).

Gweithgareddau Mynegol – Beth olygir Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU mewn ymarfer – rhai esiamplau o Brifysgol Abertawe.

10 Comments

 1. Can you please link me to Pebbelpad. I came to the presentation last week and think this was what we were asked to do. I will probably be submitting in April or July next summer as I have only been teaching in HE for 2 1/2 years at present (I presume that teaching in FE will not count?). Many thanks,

 2. Pingback: New Year’s Resolutions - Swansea Academy of Learning and Teaching

 3. Pingback: Debbie Baff Conference Organiser | SALT CONFERENCE 28 JUNE 2016

 4. Pingback: Debbie Baff (Organiser) | SALT CONFERENCE 28 JUNE 2016

 5. Pingback: Conference Team Helen Davies | SALT CONFERENCE 28 JUNE 2016

 6. Please could you direct me to paper no. P1516-1381 as referenced in the Promo application form.

 7. Pingback: How might you gain HEA Fellowship recognition ? – Swansea Academy of Learning and Teaching

 8. Pingback: UK PSF dimensions | Zhihua's Blog

 9. Pingback: Evidencing Learning – TweetChats, ‘Lurking’ and the Value of Reflection – Swansea Academy of Learning and Teaching

Leave a Reply

Your email address will not be published.